Vattenkraft

När du tecknar elavtal hos oss kan du välja vattenkraft som energikälla.

Energi från vatten

Vattenkraft utnyttjar lägesenergin i vattendragens höjdskillnader. När vattnet faller från en högre nivå till en lägre passerar det en turbin som är kopplad till en generator och rörelseenergi skapas.

Vattenkraft är en av få förnybara energikällor som kan regleras. Det innebär att vi kan lagra vatten i magasinen när vi inte behöver så mycket energi, till exempel de dagar som vindkraften producerar mycket.

Fördelar med vattenkraft

  • Det är en förnybar energikälla
  • Möjligt att lagra så att elproduktionen kan regleras efter behov
  • Inga växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • Vattenkraftverk i drift ger inga restprodukter som behöver tas om hand

Nackdelar med vattenkraft

  • Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystemen i berörda vattendrag

Elavtal med vattenkraft

Inget elbolag kan garantera att du får just vattenkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just vattenkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du kund hos oss väljer du energikälla på Mina sidor.

Teckna fossilfritt elavtal med vattenkraft

När du tecknar elavtal med oss kan du välja energikälla. Elen produceras i Vattenfalls svenska kraftverk.

Se våra elavtal och priser
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja