Prispolicy Fjärrvärme

Vattenfall har utarbetat en prispolicy för att våra fjärrvärmekunder alltid ska känna sig i trygga i vad det de betalar för sin uppvärmning. 

  • Priset ska vara konkurrenskraftigt
    Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder.
  • Prissättningen ska vara långsiktig
    Prissättningen ska vara förutsägbar utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden.

Läs hela vår prissättningspolicy.

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Under 2015 gick nästa 50% av de svenska hushållens avfall till energiåtervinning.