Så fungerar fjärrvärme

Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms hela 90 procent av fastigheterna i svenska tätorter av fjärrvärme.

Vattnet värms upp i värmeverk

Vatten hettas upp genom förbränning. Vi använder till största delen förnybara och fossilfria bränslen, till exempel restprodukter från skogsindustrin och obrukbart byggavfall. Vi tar även vara på  överskottsvärme från lokala industrier. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter.

Det heta vattnet värmer upp ditt hem

I varje byggnad som ska värmas upp finns en värmecentral. Där i finns en värmeväxlare som överför värmen, men inte vattnet, till bostadens egna värmesystem. Fjärrvärmens vatten blandas därför aldrig med vattnet i byggnadens system, utan enbart värmen förs över – och vips har du värme i elementen och vattenkranar.

Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket

Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin resa tillbaka ut i fjärrvärmesystemet. Detta bildar ett hållbart kretslopp som värmer både industrier och hushåll dygnet runt, året om. En stabilt, trygg och bekväm värmelösning för dig som kund.

Den cirkulära staden

Fjärrvärmen bygger på en cirkulär princip där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system, fjärrvärmenätet! Genom städer transporteras varmt vatten i välisolerade rör under marken hem till dig för att ge dig en resurseffektiv uppvärmning.

 
 

Varför fjärrvärme?

Vad är egentligen fördelarna med fjärrvärme? Här listar vi fem anledningar till varför fjärrvärme är det självklara valet i framtidens energilandskap.

 

Fördelar med fjärrvärme

Miljöhjälte nu och då

En stor del av utbyggnaden av fjärrvärme skedde under 1960-talet i Sverige. Då var syftet att förbättra luftkvaliteten i städerna och minska utsläppen av föroreningar. Med en central förbränningsanläggning behövde inte enskilda fastigheter bekymra sig om en egen panna. De städer som tidigare hade en horisont med tusentals bolmande skorstenar klarade sig nu istället på en central skorsten med bättre rening.

Läs mer om fjärrvärme och miljön

Fjärrvärme till huset

Har du funderat på om du kan få fjärrvärme till huset? Ta reda på hur det går till och se om du kan få fjärrvärme. Fjärrvärme finns framför allt i städer och tätorter, Vattenfall har fjärrvärmenät i ett tiotal orter runt om i landet. 

Så får du fjärrvärme