Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Så fungerar fjärrvärme - steg för steg

  1. Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning.
  2. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter.
  3. I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i den centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet (men inte vattnet) överförs till husets egna värmesystem.
  4. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt.

Läs om stegen till att bli fjärrvärmekund

För att göra det heta vattnet använder vi till största delen förnybara och fossilfria bränslen, t ex flis från skogsindustrin och bioolja. Vi tar även till vara på överblivna sopor och överskottsvärme från lokala industrier. Det gör vår fjärrvärme till en viktig del i ett hållbart kretslopp.  

Läs mer om vårt miljö- och klimatarbete

Vår fjärrvärme utvecklas ständigt

Fjärrvärme är en väl beprövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Vattenfalls Forskning- och Utvecklingsenhet tittar ständigt på nya lösningar för framtiden. Några aktuella exempel är:

  • Digital styrning av inomhusklimatet genom så kallade smarta termostater för att minska energiförbrukningen och ge ett ännu behagligare klimat inne. Piloter pågår på flera av våra orter.
  • Metoder för att ta till vara på överskottsvärme som har låg temperatur, t ex från frysdisken i den lokala livsmedelsbutiken. Ju mer överskottsvärme som kan tas till vara ju mindre mängd bränsle behövs för att göra fjärrvärme. Och det är bra för klimatet.
  • Digital övervakning och analys av fjärrvärmenätet vilket ytterligare förbättrar leveranssäkerheten till dig som kund.
  • Tekniker för ännu effektivare rening där man återvinner så mycket energi och vatten som möjligt.

 

Arbete på fjärrvärmenätet: steg för steg

Är du nyfiken hur det går till när vi utför arbeten på vårt fjärrvärmenät? Undrar du varför vi ibland gräver upp samma grop två gånger? 
Här beskriver vi vårt arbete steg-för-steg

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Även värme kan återvinnas. Överflödig värme från till exempel industrier och datahallar återvinns och blir till fjärrvärme.