Så fungerar fjärrvärme

Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms hela 90 procent av fastigheterna i svenska tätorter av fjärrvärme.

Stadens blodomlopp

Fjärrvärmen bygger på en cirkulär princip där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system, fjärrvärmenätet! Genom städer transporteras varmt vatten i välisolerade rör under marken hem till dig för att ge dig en resurseffektiv uppvärmning.

 
 

Så fungerar fjärrvärme i korthet

  • Vatten hettas upp. Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning, ett så kallat värmeverk. För att värma vattnet använder vi till största delen förnybara och fossilfria bränslen, till exempel flis från skogsindustrin och bioolja. Vi tar även vara på överblivna sopor och överskottsvärme från lokala industrier. Det gör vår fjärrvärme till en viktig del i ett hållbart kretslopp.  
  • Det heta vattnet kommer hem till dig. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter. Temperaturen på vattnet som lämnar värmeverket kan variera beroende på årstid och effektbehov, men ligger oftast på mellan 75 och 120 grader.
  • Värmen från vattnet värmer ditt hem. I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i den centralen finns en värmeväxlare som överför värmen, men inte vattnet, till byggnadens eget värmesystem – och vips har du värme i elementen och vattenkranar.
  • Vattnet leds tillbaka till värmeverket. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin resa tillbaka ut i fjärrvärmesystemet.

image9o82q.png

Varför fjärrvärme?

Vad är egentligen fördelarna med fjärrvärme? Här listar vi fem anledningar till varför fjärrvärme är det självklara valet i framtidens energilandskap.

 

Fördelar med fjärrvärme

Miljöhjälte nu och då

En stor del av utbyggnaden av fjärrvärme skedde under 1960-talet i Sverige. Då var syftet att förbättra luftkvaliteten i städerna och minska utsläppen av föroreningar. Med en central förbränningsanläggning behövde inte enskilda fastigheter bekymra sig om en egen panna. De städer som tidigare hade en horisont med tusentals bolmande skorstenar klarade sig nu istället på en central skorsten med bättre rening.

Läs mer om fjärrvärme och miljön

Fjärrvärme till huset

Har du funderat på om du kan få fjärrvärme till huset? Ta reda på hur det går till och se om du kan få fjärrvärme. Fjärrvärme finns framför allt i städer och tätorter, Vattenfall har fjärrvärmenät i ett tiotal orter runt om i landet. 

Så får du fjärrvärme