Elmarknad och elproduktion

Den el vi levererar till Sveriges hushåll och företag kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft. Se vilka elavtal vi rekommenderar just nu och läs om hur elmarknaden fungerar.

Elmarknaden just nu

30 november – Kall vinter kan ge höga elpriser

SMHI varnar för att årets vinter kan bli den kallaste på länge. Det kommer i så fall sannolikt att leda till högre elpriser.
– Om vintern blir mild eller kall är oftast det som är mest avgörande för prisnivån, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Efter fyra milda vintrar på raken ser årets december, och framförallt januari, ut att bli kallare än på länge. Allt enligt en prognos från SMHI som hänvisar till flera olika index som pekar på detta. En ovanligt kall vinter skulle få stor påverkan på elpriset, eftersom temperaturen är den enskilt största påverkansfaktorn.

Läs mer om nuläget på elmarknaden och vilka elavtal vi rekommenderar 


Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen NordPool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag…

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att du kan välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

… men inte elnätsföretag

Monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen försvann inte. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar så att priserna inte blir oskäliga.

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare.


Energiskatt på el 2018

Från den 1 januari 2018 flyttas energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebär inga ökade kostnader för dig - bara en förflyttning. Energiskatten på den el du använder fram till årsskiftet faktureras av din elhandlare. Energiskatten på den el du förbrukar efter 1 januari 2018 kommer att faktureras av ditt elnätsföretag. Varje år gör regeringen en indexuppräkning och för 2018 är energiskatten beslutad att vara 41,38 öre/kWh (33,1 öre/kWh exklusive moms). Har du skatteavdrag som boende i vissa kommuner i norra Sverige, se nedan, blir din energiskatt 29,38 öre/kWh (23,5 öre/kWh exklusive moms).

Energiskatt på el 2017

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Energiskatten för el till privatpersoner är  40,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exklusive moms).

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du som privatperson rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms). Avdraget gör vi direkt på din elfaktura, vilket gör att du för närvarande betalar 28,63 öre/kWh (22,9 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt.

Kommuner med lägre skattesats

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
  • Gävleborgs län: Ljusdal
  • Jämtlands län: samtliga kommuner
  • Norrbottens län: samtliga kommuner
  • Värmlands län: Torsby
  • Västerbottens län: samtliga kommuner
  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

För företag gäller andra regler, där energiskatten för elanvändning beror på vilken typ av verksamhet de bedriver och var verksamheten bedrivs.

Läs mer om energiskatt på el för företag