Elmarknad och elproduktion

Den el vi levererar till Sveriges hushåll och företag kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft. Se vilka elavtal vi rekommenderar just nu och läs om hur elmarknaden fungerar.

Elmarknaden just nu

31 juli - Oväntat höga elpriser i juli

På grund av en sval vår och försommar har den årliga vårfloden blivit försenad, men har nu kommit igång på allvar. Därför är vattenkraften uppe på en normal nivå inför hösten. Däremot har elpriserna i juli varit högre än förväntat. Det beror i första hand beror på mer omfattande avstängningar under den årliga underhållsperioden för kärnkraften i år. En annan orsak är begränsningar i importen av el från Norge.

Den senaste tidens rörelser i marknaden gör att vi rekommenderar avtal med fast pris i tre år med bytesrätt.

Läs mer om nuläget på elmarknaden och vilka elavtal vi rekommenderar


Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen NordPool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag…

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att du kan välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

… men inte elnätsföretag

Monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen försvann inte. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar så att priserna inte blir oskäliga.

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare.


Energiskatt på el 2017

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till privatpersoner med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) per 1 juli 2017. Från den 1 juli är energiskatten på alla el som används i Sverige 40,63 öre/kWh (32,5 öre/kWh exklusive moms).

Använder du elen i vissa kommuner i norra Sverige har du som privatperson rätt till ett skatteavdrag på 12 öre/kWh (9,6 öre/kWh exklusive moms). Avdraget gör vi direkt på din elfaktura, vilket gör att du från den 1 juli betalar 28,63 öre/kWh (22,9 öre/kWh exklusive moms) i energiskatt. En lista över vilka kommuner som gäller hittar du via länken nedan.

För företag gäller andra regler, där energiskatten för elanvändning beror på vilken typ av verksamhet de bedriver och var verksamheten bedrivs.

Läs mer om energiskatt på el för företag och privatpersoner