Tillfälligt slut

Just nu kan vi inte erbjuda solcellsbatterier på grund av stor efterfrågan i kombination med komponentbrist. 

Att tänka på när du ska installera solcellsbatteri

 

Vi sköter installationen av din solcellsanläggning och ditt solcellsbatteri. Innan du beställer ett batteri behöver du dock se till att du kan placera det på en lämplig plats.

 

Placering inomhus

Batteriet behöver ställas på en jämn golvyta i ett välventilerat rum. Det får inte utsättas för brand, frost, vatten eller direkt solljus. 

Ett garage, en källare eller ett förråd är exempel på lämpliga installationsplatser.

solcellsbatteri-friyta-400x420.png

Tillräckligt med fri yta

Ett solcellsbatteri är ungefär lika stort som ett smalt väggskåp. Se till att det finns 35 cm fri yta framför och bakom batteriet, samt 60 cm ovanför.  Om du har ett utrymme på 135x160x40 centimeter så får samtliga våra batteristorlekar plats.

  • Det minsta batteriet (tre moduler) mäter 63x55x33 cm.  
  • Det mellanstora batteriet (fyra moduler) har måtten 63x68x33 cm.
  • Det största batteriet (fem moduler) mäter 63x81x33 cm.

En lämplig vägg

Solcellsanläggningens växelriktare och backup-central ska kunna monteras på en vägg i samma rum som batteriet står i. Väggen behöver ha en fri yta som är 1,9 m bred och 1,6 m hög för att de ska få plats. Den måste också kunna bära växelriktarens vikt på 30 kg. 

Wifi-täckning

För att kunna följa din elproduktion, elförsäljning och elförbrukning via en app eller i din dator behöver du se till att det finns wifi-täckning där batteriet placeras. Du kan också dra en nätverkskabel från din router till installationsplatsen.

Brummande ljud

Batteriet låter ingenting, men placeras i samma rum som solcellsanläggningens växelriktare. Denna ger ifrån sig ett svagt brummande ljud på ca 30 dbA (ungefär som en viskning) så undvik att installera utrustningen i ett rum där du uppehåller dig.

Huvudsäkring

Du behöver ha en huvudsäkring på minst 16 A för att kunna installera ett solcellsbatteri.

 

Våra solcellsbatterier