Fjärrvärme till huset

När du har fjärrvärme som uppvärmningsform är du med och bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Fjärrvärme är dessutom ett prisvärt uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan.

Intresseanmälan

Ett stabilt pris utan kraftiga svängningar

Fjärrvärmepriset är stabilt och konkurrenskraftigt. Det betyder att du slipper oroa dig för kraftiga prisökningar samt att fjärrvärmepriset ska stå sig väl gentemot andra uppvärmningsformer, exempelvis bergvärme.

Lär dig mer om fjärrvärmepriset

Så får du fjärrvärme till huset

Vattenfall erbjuder fjärrvärme på fler än tio orter i Sverige. Vi har utbyggda fjärrvärmenät i: Askersund, Gustavsberg, HaningeKnivsta, Motala, Nyköping, Storvreta, TyresöUppsala, Älta och Vänersborg. Bor du i någon av dessa orter finns det chans att få fjärrvärme från Vattenfall. Läs vidare i punkterna nedan för att ta reda på hur en anslutning av fjärrvärme går till.

Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen. Därefter kontaktar Vattenfalls projektledare dig för att boka ett platsbesök där ni gemensamt går igenom förutsättningarna och du får möjlighet att ställa frågor. Det finns möjlighet till ROT-­avdrag på arbetet som sker innanför tomtgräns.

Efter platsbesöket skickar vi en offert med ett avtalsförslag. I avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. När vi har fått det underskrivna avtalet sätter vi igång arbetet så som vi kommit överens om.

Innan grävningen påbörjas markerar vi var befintliga ledningar och rör för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. Vår entreprenör gräver upp ett schakt i gatan och på tomten för fjärrvärmerören. På tomtmarken brukar grävningen bli omkring 40-60 cm djupt. Fjärrvärmerören läggs i schaktet och svetsas ihop. Avstängningsventilerna monteras i anslutning till husvägg.

Efter avslutat rörarbete fyller vi igen schaktet i gatan och på din tomt. Du sköter själv plattsättning och finplantering av tomten, vilket innebär att lägga matjord och så gräs för att återställa gräsmattan och planteringarna. Vattenfall tillhandahåller jord och gräsfrö.

Har du även beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår förutom själva fjärrvärmeväxlaren även montering och primäranslutning av den, det vill säga att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör eller du som kund monterar fjärrvärmeväxlaren monteras även mätaren. Under arbetets gång får du räkna med att vara utan värme och varmvatten cirka en dag. 

Om du som kund installerar fjärrvärmeväxlaren själv, måste du kontakta oss i god tid innan du installerar värmeväxlaren. Detta är för att vi skall veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi måste också komma ut och montera mätaren.

När allt är klart, visar vi dig hur den nya värmeväxlaren fungerar. Samtidigt gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

Vi hoppas att du ska bli nöjd med oss som din fjärrvärmeleverantör. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 020-36 00 36 eller e-post: kundservice@vattenfall.com.

Resurseffektiv uppvärmning

Fjärrvärme tillverkas nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, resurser som annars skulle gått förlorade. Exempelvis hushållssopor som annars skulle ökat på sopbergen, restprodukter från skogsindustrin och byggen samt spillvärme från industrin. På så vis är fjärrvärme ett sätt att bidra till den cirkulära ekonomin.

Läs mer om fjärrvärme och miljön

Tre anledningar till att skaffa fjärrvärme

Leveranssäkert
Leveranssäkert
Stabilt och konkurrenskraftigt pris
Stabilt och konkurrenskraftigt pris
Klimatsmart
Klimatsmart

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi gärna till med din fråga om anslutning av fjärrvärme.

Kontakta oss vid intresse