Innan du går vidare med din intresseanmälan

Efterfrågan kring fjärrvärme är just nu väldigt hög. Vi vill därför informera om vissa saker som du som villaägare måste tänka på innan du går vidare med din intresseanmälan.

Grundförutsättningar

  • Du måste bo i ett område där Vattenfall har fjärrvärmenätet. Här hittar du våra orter för fjärrvärme. Bara för att du är elnätskund hos Vattenfall betyder det inte att vi har fjärrvärme på samma ort.
  • Att få fjärrvärme idag tar mellan 6-9 månader. Observera att ingen grävning görs mellan december och mars.
  • Det måste finnas fjärrvärme i närheten. Har exempelvis grannen fjärrvärme? För att ansluta ditt hus måste det ligga i anslutning till en fjärrvärmeledning. Kartor över våra nät hittar du på våra ortsidor.
  • Det måste finnas en golvbrunn i det rum där undercentralen ska sitta. 

Anslutningskostnad

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärmenätet varierar från hus till hus eftersom kostnaderna varierar beroende på hur långt ditt hus ligger från befintligt fjärrvärmenät.

Prisexempel 1:

Din fastighet ligger i nära anslutning till fjärrvärmenätet men vi behöver gräva i kommunal gata för att ansluta er – pris för anslutning från 300 000 kronor.

Prisexempel 2:

På din fastighet ligger en fjärrvärmeledning men du är inte ansluten till den – pris för anslutning från 100 000 kronor.

För att få in fjärrvärme till ditt hus behövs även en värmeväxlare som överför värmen i ledningarna till huset. Du kan välja att själv ordna med inköp och installation av en värmeväxlare eller köpa direkt från Vattenfall för omkring 40 000 kronor, inklusive moms innan ROT-avdrag.

Att tänka på:

  • Det går inte att gräva om det finns berg i marken.
  • Det måste finnas el tillgänglig där undercentralen ska sitta.
  • Du behöver ha vattenburen värme (element och/eller golvvärme).
  • Om det finns risk för fornlämningar eller förorenad jord på tomten så gräver vi inte.
  • Anslutning sker ovan jord med skyddskåpa.

Vill du fortfarande gå vidare med din intresseanmälan?