Högt tryck på efterfrågningar

Just nu får vi in många förfrågningar om att ansluta till fjärrvärme vilket innebär långa handläggningstider. Tänk igenom ifall du uppfyller kraven för nyanslutning innan du skickar en intresseanmälan.

Innan du går vidare med din intresseanmälan

Efterfrågan kring fjärrvärme är just nu väldigt hög. Vi vill därför informera om vissa saker som du som villaägare måste tänka på innan du går vidare med din intresseanmälan.

Grundförutsättningar

  • Du måste bo i ett område där Vattenfall har fjärrvärmenätet. Här hittar du våra orter för fjärrvärme. Bara för att du är elnätskund hos Vattenfall betyder det inte att vi har fjärrvärme på samma ort.
  • Att få fjärrvärme idag tar mellan 6-9 månader. Observera att ingen grävning görs mellan december och mars.
  • Det måste finnas fjärrvärme i närheten. Har exempelvis grannen fjärrvärme? För att ansluta ditt hus måste det ligga i anslutning till en fjärrvärmeledning. Kartor över våra nät hittar du på våra ortsidor.
  • Det måste finnas en golvbrunn i det rum där undercentralen ska sitta. 

Priset för att dra ledning är från 200.000 kronor inklusive moms. Det tillkommer även en kostnad för undercentral på 41.000 kronor.

Att tänka på:

  • Det går inte att gräva om det finns berg i marken.
  • Det måste finnas el tillgänglig där undercentralen ska sitta.
  • Du behöver ha vattenburen värme (element och/eller golvvärme).
  • Om det finns risk för fornlämningar eller förorenad jord på tomten så gräver vi inte.
  • Anslutning sker ovan jord med skyddskåpa.

Vill du fortfarande gå vidare med din intresseanmälan?