Vi guidar dig och hjälper till att hitta det elavtal som passar dig och dina behov bäst

Teckna elavtal direkt

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Väljer du vind-, vatten- eller kärnkraft får du el från Vattenfalls kraftverk i Sverige. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Teckna elavtal

Ska jag välja fast eller rörligt elavtal?

Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Elavtal med fast pris passar dig som vill göra annat än tänka på elpriset och marknadens svängningar. Jämför med banklån och räntor och tänk igenom ditt val och fundera på hur aktiv du vill vara.


För dig som bor i villa och har lite högre förbrukning kan det vara bra att fundera ett extra varv. Bor du i lägenhet eller ska teckna elavtal till din sommarstuga är din förbrukning sannolikt något lägre och effekten av en eventuell prishöjning blir inte lika stor.

Vanliga frågor och svar