Batteri för solceller

Med ett batteri kan du lagra din solel och använda den när du vill. Minska dina elräkningar, undvik höga timpriser och höj värdet på villan.

Använd din egen solel när du vill

Med ett solcellsbatteri kan du lagra din solel och använda den när du vill eller när det behövs – på natten, vid dåligt väder eller när elpriset är högt.

Minska dina elräkningar​

Genom att använda mer av din egen, fossilfria solel sänker du elräkningarna mer än med bara solceller. Du köper mindre el och kan undvika att köpa el när timpriset är högt.

Höj värdet på fastigheten

Solceller höjer värdet på din villa. Med ett solcellsbatteri kan värdeökningen bli ännu större i och med att batteriet sänker driftkostnaderna och ger huset en bättre energiklassning.

Modernt solcellsbatteri

 

Vårt modulära, koboltfria solcellsbatteri har lång livslängd, hög säkerhet och effektiv energioptimering. 

  • 10–20 kWh, för anläggningar på 10–26 kWp
  • Modulärt
  • Fritt från kobolt 
  • Lång livslängd och hög säkerhet 
  • Energioptimering på modulnivå​​
  • Hög kvalitet och 10 års garanti

Produktblad: Growatt APX HV Solcellsbatteri

Vi hjälper dig att välja rätt

Innan vi tar fram din offert hör vi av oss till dig och stämmer av de sista detaljerna. Har du angett att du är intresserad av ett solcellsbatteri, så berättar vi mer och hjälper dig att välja en batterilösning som passar dig.

Mer om våra solcellsbatterier
Modernt och modulärt – bygg ut efter behov ​

Med vårt solcellsbatteri får du ett av marknadens modernaste batterier. Jämfört med många andra batterier är det litet och lätt, men det kan också växa med dig och dina behov. Genom att köpa till fler moduler kan du successivt bygga ut det med mer kapacitet.

Lång livslängd och hög säkerhet ​

Det koboltfria batteriet består av litium järnfosfat-celler och har inbyggda säkerhetsfunktioner i fem nivåer; molnbaserat batterihanteringssystem (BMS), modulär energioptimering, aerosolbrandskydd, ljusbågsdetektering (AFCI) och utbytbar säkring. Sammantaget ger detta batteriet lång livslängd, hög säkerhet och optimal prestanda.​

Effektiv och hållbar energioptimering​

Den modulära energioptimeringen gör att batterimodulernas kapacitet kan nyttjas fullt ut, oberoende av varandra. Den tillåter även att nya och äldre moduler blandas. Det innebär att du får ett högeffektivt och flexibelt batteri som du kan använda längre.​

Högsta kvalitet och 10 års garanti​

Liksom alla våra produkter är vårt solcellsbatteri av högsta kvalitet och kommer med en produktgaranti på 10 år.

50 % rabatt med grönt skatteavdrag​

Passa på att beställa ett batteri ihop med din solcellsanläggning, så får du 50 procents skatteavdrag för grön teknik på material- och arbetskostnaderna för växelriktare, smartmätare och solcellsbatteri. Dessutom slipper du dubbla installationskostnader.​ 

*Utan batteri är det gröna skatteavdraget 20 % på material- och arbetskostnaderna för växelriktare och eventuell smartmätare, det vill säga samma som för solpanelerna.

Vanliga frågor och svar om solcellsbatterier
Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Under soliga dagar producerar dina solceller mer el än ditt hushåll kan använda. Överskottselen kan inte lagras, utan den går automatiskt ut på elnätet.

Med ett batteri kan du spara en del av den extra el som du inte använder. När elproduktionen upphör (exempelvis på natten) laddas batteriet ur och ser till att du använder din egenproducerade, fossilfria solel även då.

Du kan också ställa in ditt batteri på att laddas ur de timmar då du vet att elpriset är högt.

Lär dig mer om solcellsbatterier

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Hur mycket ett solcellsbatteri kostar beror på hur mycket lagringskapacitet du behöver eller vill ha. Att köpa batteri samtidigt med solceller innebär att du kan dra fördel av det gröna skatteavdraget maximalt.

Läs mer om det gröna skatteavdraget

Hur funkar det gröna skatteavdraget när jag köper solceller med batteri?

När du köper batteri samtidigt med solceller kan du dra fördel av det gröna skatteavdraget maximalt. Att investera i solceller och batteri samtidigt blir billigare än att köpa till batteriet efterhand.

Då får du 50 % skattereduktion på material- och arbetskostander för batteriet samt för växelriktaren och smartmätaren. Om du endast köper solceller är det gröna skatteavdraget 20 % på växelriktare och eventuell smartmätare.

Läs mer om det gröna skatteavdraget

Kan jag bli helt självförsörjande på el?

Om du med självförsörjande menar att du på årsbasis producerar lika mycket solel som du förbrukar är det fullt möjligt. För det behöver du bara tillräckligt många solpaneler.

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi från dagen till natten, men batterierna är inte lämpade för att långtidslagra stora mängder solel från sommaren till vintern. Du kan alltså inte gå off grid, det vill säga koppla bort ditt hem helt från elnätet. Vi installerar inte heller solcellsanläggningar som inte är nätanslutna.

För att gå off grid i svenskt klimat behöver du inte bara solcellsbatterier utan också exempelvis vätgaslagring eller bränsleceller. En sådan lösning skulle de flesta anse vara orealistiskt dyr för ett modernt liv med el för uppvärmning, TV, bredband, matlagning och belysning.

Lönar det sig att investera i ett solcellsbatteri?

Genom att använda mer av egenproducerad, fossilfri solel kan du sänka elräkningarna mer än med enbart solceller. Du köper mindre el och kan undvika att köpa el när timpriset är högt. På så sätt påverkas du mindre av elprisets svängningar. En solcellsanläggning med ett batteri höjer även värdet på din villa.

Idag får du också ganska bra betalt för den el du säljer tillbaka till elnätet och får en skatterabatt på 60 öre per såld kWh. Även om inget talar för att detta kommer att ändras på kort sikt, kan lagar och regler förändras i framtiden.

Genom att lagra och använda mer av din egen solel blir du mindre beroende av dagens regler för överskottsförsäljning. Om du har timprisavtal på elen kan du även ladda batteriet när timpriset är lågt och sälja el när timpriset är högt (s.k. arbitrage).

Vad krävs för att kunna installera ett solcellsbatteri?

Det finns några saker som du behöver se över innan du beställer ett solcellsbatteri. Tänk bland annat på att:

  • Batteriet ska stå inomhus.
  • Batteriet behöver ett utrymme på 129 cm x 19 cm x 131–190 cm.
  • Batteriet får inte utsättas för temperaturer över 45 grader, frost, vatten eller direkt solljus.
  • Övrig utrustning (växelriktare och smartmätare) behöver kunna monteras på en fri väggyta (1,9 m bred och 1,6 m hög) i närheten av batteriet.
Hur vet jag hur stort solcellsbatteri jag ska ha?

Ditt solcellsbatteris lagringsutrymme bör vara ungefär lika stort som din solcellsanläggnings kapacitet, alltså 1 kWh per kWp installerad effekt. Vi hjälper dig att välja rätt storlek i samband med att vi tar fram din offert.

Aktuellt om batterier och solceller

Familj sitter på en soffa.

Fem skäl att köpa batteri till solcellerna

Volatila elpriser och en ökad vilja att bli självförsörjande på el är något av det som lockar när man väljer att investera i ett solcellsbatteri.

Ett hustak med solceller, blå himmel i bakgrunden.

Fler väljer batterier till sina solceller

Allt fler hushåll är intresserade av att koppla ett batteri till sina solceller. Många kan bli så gott som självförsörjande på el under sommarmånaderna.

En kvinna och en flicka tittar mot kameran och sitter vid bordet.

Solceller kan öka värdet på ditt hus

Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, vilken föjlt upp av fler undersökningar.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja