Du kan välja solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi. Framtidens energikällor är förnybara, men vi behöver inte vänta längre.

Vad är solkraft?

Solkraft kallas det när ett elbolag säljer solenergi till kund, som producerats av ett solkraftverk. Till skillnad från solel, som det kallas när du producerar den själv med hjälp av solceller.

Varifrån kommer solkraften?

Självfallet från solen i skyn - men den måste fångas upp någonstans också. Vi har ett samarbete med några svenska producenter men den huvudsakliga produktionen köps in från soligare delar av Europa, såsom Italien och Belgien. 

Hur funkar det på vintern?

Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen och vi köper in solkraften främst från sydligare delar av Europa. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna. All vår solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.

Hur påverkar solkraft miljön?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. (Eller, visst kommer solen att ta slut en dag men det beräknas att ske först om cirka 4 miljarder år). Förnybara energikällor är bättre för miljön än icke förnybara energikällor.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina.

Vattenfall har låtit göra en generell livscykelanalys på den solkraft som vi köper in. Denna analys är granskad av ett oberoende forskningsinstitut, IVL. Resultatet varierar från år till år beroende hur mycket vi köper in från olika länder. För 2017 var värdet 27 gram koldioxid/kWh sett över livscykeln, vilket är lågt relativt värdena för fossila bränslen, men högre än för mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Elavtal med solkraft

Väljer du solkraft som energikälla när du tecknar elavtal hos oss kostar det inget extra. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion. Inget elbolag kan garantera att du får just solkraft i ditt eluttag om det är det du valt som energikälla. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just solkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor. Där kan du läsa mer om hur du gör för att välja energikälla.

När du tecknar elavtal hos oss kan du självklart välja energikälla. Nu kan du välja solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi.

Se våra avtal och priser

Vanliga frågor och svar om solkraft