När du tecknar elavtal hos oss kan du välja solkraft som energikälla.

Energi från solen

Ett solkraftverk använder sig av solpaneler för att fånga solens energi och omvandla det till el. De storskaliga solcellsanläggningarna installeras på marken och kräver stora ytor. Vi samarbetar med några svenska solenergiproducenter, men för att tillgodose efterfrågan köper vi in den mesta produktionen från soligare delar av Europa. Som kund kan du också välja att installera solceller på ditt hustak för att på så sätt producera egen solel. Och producerar du mer än du förbrukar kan du sälja överskottet till oss, så att andra kunder får nytta av din solel. 

Solkraft året runt

Solkraftproduktionen sker av naturliga skäl inte alltid i samma ögonblick som du använder elen. Under ett kalenderår kommer lika mycket el produceras med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerad av myndigheterna. All vår solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.
Så fungerar solkraft

Fördelar med solkraft 

  • Släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • Solen är en energikälla som inte tar slut och är därför även en förnybar energikälla
  • Solen är en generös energikälla och är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja 
  • Solcellerna genererar inga restprodukter i drift och kräver minimalt med underhåll 
  • Solkraft har en ringa påverkan på den biologiska mångfalden 
  • Solceller kan med fördel monteras på tak och tar då inte upp någon extra yta 

Nackdelar med solkraft

  • Solkraft är bara tillgänglig när det är ljust och varierar med den globala solinstrålningen. 
  • Under vintermånaderna när solen lyser med sin frånvaro är elproduktionen mycket låg i jämförelsen med sommaren 
  • Solkraftsparker som placeras på marken upptar en relativt stor yta 

Solkraftens miljöpåverkan

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. (Eller, visst kommer solen att ta slut en dag men det beräknas att ske först om cirka 4 miljarder år). Förnybara energikällor är bättre för klimatet än icke förnybara energikällor.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp, precis som vind- och vattenkraft. Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Kina.

Vi har gjort en generell livscykelanalys på den solkraft som vi köper in. I analysen studeras solkraftens påverkan från vagga till grav. Analysen är granskad av ett oberoende forskningsinstitut, IVL. Resultatet varierar från år till år beroende hur mycket vi köper in från olika länder. För 2017 var värdet 27 gram koldioxid/kWh sett över livscykeln, vilket är lågt relativt värdena för fossila bränslen, men högre än för mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Elavtal med solkraft

Väljer du solkraft som energikälla när du tecknar elavtal hos oss kostar det inget extra. Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion. Inget elbolag kan garantera att du får just solkraft i ditt eluttag. Du får alltid en mix av kraftslag. Men vi kan lova att motsvarande mängd el du förbrukar kommer att produceras av just solkraft. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor. Där kan du också läsa mer om hur du gör för att välja energikälla.

När du tecknar elavtal hos oss kan du självklart välja energikälla. Nu kan du välja solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi.

Se våra avtal och priser

Vanliga frågor och svar om solkraft