Nu kan du välja att få solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi. Framtidens energikällor är förnybara, men vi behöver inte vänta längre.

Vad är solkraft?

Solkraft kallas det när ett elbolag säljer solenergi till kund, som producerats av ett solkraftverk. Till skillnad från solel, som det kallas när du producerar den själv med hjälp av solceller. Solkraft är en energikälla som du nu kan välja att använda i ditt hushåll, precis som du redan kan med exempelvis vind- eller vattenkraft.

Varifrån kommer solkraften?

Självfallet från solen i skyn - men den måste fångas upp någonstans också. Vi har ett samarbete med två svenska producenter men den huvudsakliga produktionen köps in från soligare delar av Europa, såsom Italien och Belgien. Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna. All solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.

Hur funkar det på vintern?

Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen och vi köper in solkraften främst från sydligare delar av Europa. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna.

Hur påverkar solkraft miljön?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. (Eller, visst kommer solen att ta slut en dag men det beräknas att ske först om cirka 4 miljarder år). Förnybara energikällor är bättre för miljön än icke förnybara energikällor.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina.

Vattenfall har låtit göra en generell livscykelanalys på den solkraft som vi köper in. Denna analys är granskad av ett oberoende forskningsinstitut, IVL. Resultatet varierar från år till år beroende hur mycket vi köper in från olika länder. För 2017 var värdet 27 gram koldioxid/kWh sett över livscykeln, vilket är lågt relativt värdena för fossila bränslen, men högre än för mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Elavtal med solkraft

När du tecknar elavtal hos oss kan du självklart välja varifrån elen ska komma. Solkraft är vår nyhet bland energikällorna, där du även kan välja på vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller en mix av alla. I mixen ingår inte sol.

Är du redan kund hos oss ordnar du enkelt allt med ditt elavtal på Mina sidor.

När du tecknar elavtal hos oss kan du självklart välja varifrån elen ska komma. Nu kan du välja att få solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi.

Se ditt elpris

Vanliga frågor och svar om solkraft