Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

30 juni – Fortsatt högt elpris i sommar 

I juni förra året var priset för en kilowattimme på elbörsen Nord Pool 24,89 öre i elområde 3. I sommar ser spotpriset ut att ligga på runt 40 öre/kWh. Det varma och torra väderläget, mindre blåst, kärnkraftsrevisioner samt ökade bränslepriser på världsmarknaden är faktorer som påverkar elpriset uppåt just nu. 

Förra årets välfyllda vattenmagasin och rikliga vårflod i kombination med pandemin gav rekordlåga elpriser på runt 20 öre/kWh. I sommar är situationen annorlunda.

- Elpriset kan liknas vid en jojo sett till de senaste åren. Från väldigt låga nivåer till väldigt höga. Det har två orsaker, dels beror det på vädret, som påverkar allt från den hydrologiska balansen till hur mycket vindkraft som produceras. Dels så påverkar bränsleläget på världsmarknaden de svenska elpriserna. Det är även stora prisskillnader mellan norr och söder eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Fortsatta prissskillnader i elområden

Elprisskillnaderna mellan Sveriges fyra elområden förväntas bestå över sommaren och beror på begränsad överföringskapacitet, vilket regleras av Svenska Kraftnät. Södra Sverige (SE4) har haft spotpriser som varit uppemot 60 öre (skedde den 23 juni) högre än i norra Sverige (SE1) under vissa dygn då elen inte har kunnat överföras i önskad omfattning. 
 
Vattenmagasinen har fyllts på mycket den senaste månaden men detta kommer att plana ut i juli och ökningstakten kommer att minska. Vindkraften har producerat mindre än planerat under månaden och kärnkraften är inne i sin årliga revision vilket som brukligt sker under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Under 2021 har bränslepriserna stadigt stigit vilket påverkar elpriserna i Norden. Oljan är uppe på den högsta prisnivån på tre år och för kol har priset inte varit så högt sedan 2011. 

Vår rekommendation

- De längre avtalen med fast elpris, på två och tre år, ligger på nästan samma nivåer som 2018/2019 så det är ett gynnsamt läge just nu för de kunder som vill ha kontroll på sin elkostnad att teckna ett längre elavtal, säger Jonas Stenbeck.  

Spotpriset juni 2021 2020
Elområde 1, Norra Sverige ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige ca 34 öre/kWh 10,35 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige ca 39 öre/kWh 24,89 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige ca 74 öre/kWh 25,39 öre/kWh

 

Om du känner dig osäker över vilket elavtal som passar bäst för dig, är du alltid välkommen att kontakta kundservice på telefon 020-82 00 00.

Mer information:
Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris
Exportöverskott och elbrist – hur hänger det ihop?
Så påverkar hemmajobb elräkningen
Så här har elpriserna utvecklats de senaste åren
Tänk på det här innan du tecknar elavtal

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.