Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

31 juli – Varmt och vackert väder gav stigande elpriser

Elpriserna föll kraftigt under den nederbördsrika perioden under maj och juni. I juli har vi haft ett både torrare och vindfattigare väder. Det tillsammans med ökningar på råvarumarknaderna har fått elpriserna att stiga.

Året inleddes med relativt höga elpriser på samtliga avtalsformer. Men under försommaren gick priserna överlag ner till följd av rikligt med nederbörd och stark blåst. Sedan början av juli har dock nederbörden till den Skandinaviska vattenkraften varit kraftigt under det normala och försommarens blåsiga väder byttes mot högtrycksväder med betydligt mindre vind. Detta har lett till stigande elpriser – både för fasta och rörliga avtal. Det rörliga priset var under juni 26 öre/kWh för att under juli stiga till drygt 37 öre/kWh. Priset är dock betydligt lägre än vid samma tid ifjol då det långvariga nederbördsfattiga värmeböljan då gav oss priser på 54 öre/kWh.

Stora prisförändringar

I omvärlden har priserna på både olja och utsläppsrätter varit stigande under vintern. Den uppåtgående trenden stannade av under våren, då det blev en tydlig nedgång på både kol, olja och utsläppsrätter. På den europeiska elmarknaden har priset på råvaror, utsläppsrätter och olja återigen börjat stiga något och osäkerheterna kring handelskriget mellan USA och Kina, Brexit samt hur riklig nederbörden blir, gör att elpriset snabbt kan ändras.

– Efter midsommar har vi däremot sett en relativt stark och snabb uppgång på råvarupriserna, framförallt på utsläppsrätter för koldioxid. Om det är en kortare uppgång eller något som kan komma att hålla i sig är svårt att svara på då det finns omvärldsfaktorer som kan påverka starkt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning, och tillägger att prisutvecklingen dock fallit något senaste dagarna.

– På sommaren vill vi att det ska vara varmt och soligt, men för fortsatt stabila eller till och med fallande priser, behöver den torra trenden brytas och det behövs mer nederbörd i vattenkraftsområdena. För kunder med eluppvärmning är sommaren den period när uppvärmningsbehovet är som lägst men även kylning drar energi vilket man behöver tänka på, fortsätter Jonas Stenbeck.

Vår rekommendation

– Med tanke på marknadsläget bör alla med rörligt elpris att ha lite extra koll trots att man oftast använder mindre el under sommarmånaderna. Är man orolig så rekommenderar jag att ha fast elpris i 1 eller 3 år med Bytesrätt. Det ger dig som kund ett tryggt elpris samtidigt som du kan följa med nedåt om priserna skulle sjunka, säger Jonas Stenbeck.

Om du känner dig osäker över vilket elavtal som passar bäst för dig, är du alltid välkommen att kontakta kundservice på telefon 020-82 00 00.

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.

 

Videor med marknadskommentarer

Du som är intresserad av historiken kan hitta alla publicerade videor om Elmarknaden just nu på YouTube.