Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

Lägre elpriser i början av 2023

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går, kvarstår.

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 0,7 - 1 kr/kWh i alla elområden för januari, att jämföras med december då de låg runt 2-3 kr/kWh. 
 
– Många har haft det tufft under januari då decemberräkningen skulle betalas. Lyckligtvis har året börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter: 
 
– Att priset nu dalar är väldigt positivt men det rasar fortfarande ett krig i Europa och vädret framåt är det svårt att sia om. Mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat.

Stabil vattenkraft

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan i december. Den senarelagda återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset. Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.

Forsätt att spara el

– Eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande återstår ett par månader då det kan vara kallt så är det bra att fortsätta spara el för att hålla nere elräkningen. Vill du ha hjälp på traven så är Energispararen ett bra online verktyg, säger Jonas Stenbeck.


Många kunder har fasta elavtal och påverkas inte av svängningrna på elmarknaden men för de som ska teckna om elavtalet har priserna stigit markant.

Mer information:

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.