Väljer du elavtal med fast pris behöver du inte fundera över elmarknadens toppar och dalar och slipper prishöjning om elpriserna går upp. Fast elpris innebär att du har ett bundet elpris under hela avtalets längd, det passar därför bra för dig som vill ha bättre koll på vad elen kommer att kosta dig.

Viktigt att veta: ditt fakturabelopp varierar från månad till månad även om du har ett fast pris. Det beror på att hushållets elförbrukning varierar över året vilket resulterar i olika belopp på elräkningarna. Tryggheten ligger i att elpriset, det vill säga det du betalar för varje använd kilowattimme (öre/kWh) är fast. 

  • Du vet vad elen kommer kosta under en längre tid
  • Extra trygghet om du lägger till en bytesrätt - enkelt att byta avtal om priset sjunker
  • Bindningstider från 6 månader till 3 år
Bytesrätt

Bytesrätt är ett valfritt komplement till våra avtal med fast elpris. Bytesrätten gör att du kan sänka ditt elpris i fall elpriserna skulle gå ner. Du betalar en engångsavgift för bytesrätten när du tecknar avtalet och har därefter rätt att när som helst under avtalsperioden förnya avtalet om elpriserna skulle sjunka. Du kan då välja mellan att ha samma avtalslängd som tidigare eller längre. Logga in på Mina sidor eller kontakta kundservice när du vill använda bytesrätten.

Avtalslängd 0 - 8 000 kWh/år 8 001 - 15 000 kWh/år 15 001 - 30 000 kWh/år 30 001 - 75 000 kWh/år
1 år 150 kr 250 kr 375 kr 500 kr
3 år 375 kr 500 kr 750 kr 1 250 kr

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor kring våra produkter och tjänster.

Telefon: 020-82 00 00
Från utlandet: +46 771 82 00 00

Vardagar 8-18

Vanliga frågor och svar