Serviceavtal

Med ett serviceavtal får din värmecentral regelbundna kontroller vartannat år under vinterperioden oktober–mars. Du slipper själv hålla reda på när det är dags, vi kontaktar dig och bokar en tid.

Pris: 67 kr/mån

Debitering
Kostnaden debiteras månadsvis som ett tillägg på den ordinarie fjärrvärmefakturan.

Tillkommande arbete
Om det krävs ytterligare åtgärder på fjärrvärmecentralen utöver de som ingår i servicebesöket så utförs dessa först efter överenskommelse med dig. Dessa debiteras separat.


Vid frågor 
är du varmt välkommen att kontakta kundservice.


Produktblad - Serviceavtal

Beställ serviceavtal

Luta dig tillbaka med ett serviceavtal

Precis som alla maskiner och motorer behöver värmeväxlaren regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett serviceavtal kan du luta dig tillbaka och låta en erfaren tekniker säkerställa att din fjärrvärmecentral fungerar optimalt. Det är ett tryggt och enkelt sätt att minska risken för oförutsedda störningar och reparationer.

Med ett serviceavtal får din värmecentral regelbundna kontroller vartannat år under vinterperioden oktober–mars, vi kontaktar dig för tidsbokning. Servicen genomförs av en tekniker som går igenom och servar fjärrvärmecentralen.

Efter servicebesöket får du ett skriftligt serviceprotokoll med vad som genomförts. På så sätt får du reda på centralens skick och eventuella åtgärder som behöver göras för att den ska fungera så bra som möjligt. Risken för oförutsedda störningar i fjärrvärmecentralen minskar och du säkerställer att värmeleveransen utnyttjas effektivt.

  • funktionskontroll av automatikutrustning för värme
  • värmekurva, regler/motorventil
  • funktionskontroll av varmvattenregulator
  • kontroll av varmvattentemperatur
  • täthetskontroll av värmeväxlare
  • funktionskontroll av expansionskärl
  • luftning av värmeväxlare
  • funktionskontroll av pump och pumphastighet
  • primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Passar dig som önskar:

Regelbunden service
Regelbunden service
Mer trygghet
Mer trygghet
Lära dig mer
Lära dig mer