SGBC - Sweden Green Building Council

SGBC är en ideel förening som verkar för grönt byggande genom att bland annat miljöcertifiera byggnader.

Green building logga

SGBC ansvarar för tre olika certifieringar i Sverige

  • Green building
  • Miljöbyggnad
  • BREEAM-SE

Green buildning-certifiering

Green building-certifiering går att få för både bostäder och fastigheter. För att få certifieras ska byggnaden använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets Byggregler). För att kunna bli certifierad krävs att man skickar in energiberäkningar till SGBC. Både den som bygger, bygger om eller fungerar som fastighetsutvecklare kan GreenBuilding-certifiera byggnader.

Vi verkar för hållbart byggande i Sverige

Vattenfall är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i fastighets- och byggbranschen i Sverige. Vi är aktiva i föreningen för att driva på utvecklingen av hållbara lösningar.