Effektivisera fjärrvärmeanläggningen

En effektiv fjärrvärmecentral ger lägre kostnader och bättre miljö. Genom att optimera driften i fjärrvärmecentralen och uppvärmningssystemet kan du minska uppvärmningskostnaden med bibehållen komfort.

Om du upplever att värmen inte fungerar som den ska, eller att du får väldigt höga räkningar, kan det vara så att inställningarna på dina element eller din fjärrvärmecentral behöver ses över.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp. Flera tips om effektiv fjärrvärme finns även på Svensk fjärrvärmes hemsida.

Det här kan du göra själv i Fastigheten

Ett vanligt fel på elementen är att termostaten fastnar i stängt läge efter sommaren. Förebygg genom att varje höst vrida upp och ner termostaterna 2-3 gånger vid ett tillfälle.
Ha termostaterna i första hand fullt öppna (i maxläge). Vrid endast ner dem i de rum där du önskar ha svalare, till exempel sovrum och förråd. Är det för varmt då termostaterna är fullt öppna så är det ett tecken på att det går ut för mycket värme till fastigheten. Vid behov kan fastighetsskötaren justera ner värmen i fjärrvärmecentralen vilket minskar uppvärmningskostnaderna.

Luft i värmesystemet skapar cirkulationsproblem och därmed ojämn värme i fastigheten. Dessutom kan luft i systemet skapa oljud. 

Avkylningen, det vill säga temperaturskillnaden mellan fram- och returledning, visar hur effektivt din fjärrvärmecentral fungerar. En låg temperatur på returvattnet visar att fjärrvärmecentralen fungerar bra. En hög temperatur tyder på att det behöver pumpas onödigt mycket vatten till ditt system, vilket kan innebära onödigt höga flödesavgifter för dig som kund.

För att räkna ut avkylningen behöver du veta ditt flödesvärde (kubikmeter vatten) och din energiförbrukning (MWh). Dividera sedan flödet med förbrukningen. Har du högt värde i jämförelse med månadens medelvärde för orten är det ett tecken på nedsatt funktion i din central. Du hittar ditt flöde, din energiförbrukning och ortens medeltal på din faktura eller på Mina sidor.

Om det verkar som att avkylningen inte är så effektiv som den borde, kontakta en fackman.

Ett effektivt sätt att sänka kostnaden för uppvärmning är att minska din energiförbrukning. På våra sidor om energieffektivisering kan du läsa om vad du kan göra för att minska uppvärmningskostnaden.

Det här kan en fackman hjälpa dig med i fastigheten

Om inomhustemperaturen varierar mellan olika delar av fastigheten, trots fungerande termostater, är det ett tecken på att värmesystemet inte är rätt injusterat. Kontakta ett VVS-företag för att få hjälp.

Det här kan en fackman hjälpa dig med i fjärrvärmecentralen

En fackman kan se över reglerutrustningen och centralens delar, både i det primära och det sekundära systemet. Om något inte står rätt till kan den också göra de justeringar som krävs för att förbättra avkylningen.

Om temperaturen inne varierar vid olika utomhustemperaturer kan värmekurvan i reglercentralen vara felaktigt inställd. Värmekurvan styr temperaturen på vattnet som pumpas runt i värmesystemet vid en given utomhustemperatur. En fackman kan hjälpa dig att hitta en värmekurva som är rätt anpassad till din fastighet. Tänk på att det kan ta flera timmar, ibland upp till ett dygn innan förändringar märks fullt ut i fastigheten.

Kör inte cirkulationspumpen hårdare än vad som krävs. En frekvensstyrd, även kallad varvtalsstyrd, pump slits mindre och drar mindre ström än en icke-frekvensstyrd pump. Idag finns energieffektiva varvtalstyrda pumpar som ger goda möjligheter till optimala körsätt och komfort. En varvtalstyrd pump reducerar oljud, ökar och minskar cirkulationen ut till värmesystemet efter behov. I de flesta fall kan pumpen kopplas in mot reglercentralen och då stannar den automatiskt på sommaren då inget värmebehov föreligger så kallat pumpstopp.

Tryckfall över filtret i värmesystemet är ett tecken på att det är igensatt av smuts vilket resulterar i försämrad cirkulation av värme till fastigheten. Oftast sitter det en mätanordning med manometer vid filtret där du kan läsa av tryckfallet. Ta hjälp av en fackman om du är osäker på hur du läser av tryckfallet. Den kan sedan rengöra filtren så att cirkulationen fungerar optimalt igen.

Det ska vara rätt trycknivåer i värmesystemet. Vid för lågt tryck får våningarna högst upp i byggnaden ingen värme. Om trycket faller ner mot noll eller markant kort tid efter påfyllning av värmesystemet så är det antagligen läckage. Ett VVS-företag kan hjälpa till att hitta läckage och kontrollera expansionskärl samt trycknivåer

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.