Effektivisera fjärrvärmeanläggningen

En effektiv fjärrvärmecentral ger lägre kostnader och bättre miljö. Genom att optimera driften i fjärrvärmecentralen och uppvärmningssystemet kan du minska uppvärmningskostnaden med bibehållen komfort.

Om du upplever att värmen inte fungerar som den ska, eller att du får väldigt höga räkningar, kan det vara så att inställningarna på dina element eller din fjärrvärmecentral behöver ses över.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp. Fler tips om effektiv fjärrvärme finns på Energiföretagens webbplats.

Det här kan du göra själv i fastigheten

Det här kan en fackman hjälpa dig med