Effektivisera din anläggning

Här har vi samlat enkla klimatsmarta tips för er fastighets uppvärmning. Många av tipsen är riktade till bostadsrättsföreningar men de är relevanta för de allra flesta. När du optimerar driften i din fjärrvärmecentral och ditt uppvärmningssystem kan du ofta minska din uppvärmningskostnad med bibehållen komfort.

Det här kan du göra själv i fastigheten

Lufta elementen då luft i värmesystemet skapar cirkulationsproblem och därmed ojämn värme i fastigheten. Dessutom kan luft i systemet skapa oljud. Ett effektivt sätt att sänka kostnaden för uppvärmning är att minska din energiförbrukning.

Hur du luftar ett element

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt. Ett vanligt fel på elementen är att termostaten fastnar i stängt läge efter sommaren. Förebygg genom att varje höst vrida upp och ner termostaterna 2-3 gånger vid ett tillfälle.

Avkylningen, det vill säga temperaturskillnaden mellan fram- och returledning, visar hur effektivt din fjärrvärmecentral fungerar. En låg temperatur på returvattnet visar att fjärrvärmecentralen fungerar bra. En hög temperatur tyder på att det behöver pumpas onödigt mycket vatten till ditt system, vilket kan innebära onödigt höga flödesavgifter för dig som kund.

För att räkna ut avkylningen behöver du veta ditt flödesvärde (kubikmeter vatten) och din energiförbrukning (MWh). Dividera sedan flödet med förbrukningen. Har du högt värde i jämförelse med månadens medelvärde för orten är det ett tecken på nedsatt funktion i din central. Du hittar ditt flöde, din energiförbrukning och ortens medeltal på din faktura eller på Heat Business Portal.

Om det verkar som att avkylningen inte är så effektiv som den borde, kontakta en fackman.

Inställning av varmvatten ska vara minst 55 grader för att säkerställa att det vid tappstället är minst 50 grader. Kolla inställningen i reglercentralen som finns i fjärrvärmecentralen. Du kan enkelt läsa av aktuell varmvattentemperatur på termometern som finns i din fjärrvärmecentral.

Om du behöver hjälp att ställa in temperaturen, kontakta en fackman.

Det här kan en fackman hjälpa dig med

Om inomhustemperaturen varierar mellan olika delar av fastigheten, trots fungerande termostater, är det ett tecken på att värmesystemet inte är rätt injusterat. Kontakta ett VVS-företag för att få hjälp.

Om temperaturen inne varierar vid olika utomhustemperaturer kan värmekurvan i reglercentralen vara felaktigt inställd. Värmekurvan styr temperaturen på vattnet som pumpas runt i värmesystemet vid en given utomhustemperatur. En fackman kan hjälpa dig att hitta en värmekurva som är rätt anpassad till din fastighet. Tänk på att det kan ta flera timmar, ibland upp till ett dygn innan förändringar märks fullt ut i fastigheten.

Tryckfall över filtret i värmesystemet är ett tecken på att det är igensatt av smuts vilket resulterar i försämrad cirkulation av värme till fastigheten. Oftast sitter det en mätanordning med manometer vid filtret där du kan läsa av tryckfallet. Ta hjälp av en fackman om du är osäker på hur du läser av tryckfallet. Den kan sedan rengöra filtren så att cirkulationen fungerar optimalt igen.

Det ska vara rätt trycknivåer i värmesystemet. Vid för lågt tryck får våningarna högst upp i byggnaden ingen värme. Om trycket faller ner mot noll eller markant kort tid efter påfyllning av värmesystemet så är det antagligen läckage. Ett VVS-företag kan hjälpa till att hitta läckage och kontrollera expansionskärl samt trycknivåer

Övriga klimatsmarta tips för boende

Ta vara på överskottsvärme från torkskåp och bastu. Låt värmen spridas till övriga delar i huset efter en bastu eller efter att du torkat din tvätt.

Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus.

Använd inte disk- och tvättmaskinen förrän den är full. Om du ska köpa en ny maskin, välj en som du kan koppla till varmvattnet som värms upp av fjärrvärme.

Duscha istället för att bada. Ett bad kräver cirka 150 liter vatten jämfört med 45 liter för en dusch på fem minuter. Duschar du 20 minuter går det åt 180 liter vatten.

Undvik att placera möbler direkt framför elementen. Det stoppar värmecirkulationen och ökar din energiförbrukning med ungefär 10 %.

Vädra snabbt med tvärdrag istället för att ha ett fönster öppet under längre tid.

Ska du åka bort kan du spara mycket pengar genom att sänka värmen i hemmet under tiden. 15 grader är en lagom temperatur. Varje grad motsvarar cirka 5 % av den totala uppvärmningskostnaden.

Luta dig tillbaka med ett serviceavtal

Med ett serviceavtal får du enkelt koll på hur din värme- eller kylacentral mår. Minst en gång om året går en tekniker igenom din central och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella underhållsåtgärder.

Läs mer om serviceavtal