Byggvärme

Med Byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljöriktigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Vi tillämpar inga fasta driftskostnader, du betalar endast för den energi du förbrukar.

 

Kontakta oss vid intresse

Varför byggvärme?

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt omvandlas till permanent fjärrvärme och anpassas efter den färdiga konstruktionens olika förutsättningar och behov.

Två varianter av byggvärme

Byggvärme tas via befintlig fjärrvärmecentral med samma kapacitet som ordinarie fjärrvärmeanslutning. Existerande servisledning samt mätutrustning används. Inga extra avgifter tillkommer.

En separat fjärrvärmeledning med egen mätare installeras och används tillsammans med särskild byggvärmecentral på önskad plats, oberoende av permanent fjärrvärmeanslutning. Kostnader tillkommer för temporär servisledning, mätutrustning, slutkontroll etc.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

Kontakta oss vid intresse