Ånga

Fjärrånga är ett energieffektivt alternativ, med hög drift- och leveranssäkerhet. Det passar företag med särskilda krav på energileveransen, där högt tryck och temperatur är viktigt.

 

Kontakta oss vid intresse

Så fungerar fjärrånga

Ånga bildas när vi kokar vatten till fjärrvärme. Ångan distribueras vidare under högt tryck till våra kunder genom rör i marken. När ångan är framme reduceras trycket ned vid behov för att passa kundens lokala ångsystem. Den värme som blir över efter förbrukning återvinns och levereras direkt ut på fjärrvärmenätet igen, innan den via returrör återvänder till värmeverket för att bli ny fjärrvärme och ånga.

Fjärrånga kan tillgodose olika behov

Med fjärrånga från Vattenfall får du en prisvärd uppvärmning som också är ett bra val för miljön. Du kan förlita dig på vår kompetens för en säker och trygg leverans. Ånga har många olika användningsområden. Den höga temperaturen är användbar exempelvis för snabb uppvärmning vid kemiska reaktioner, för sterilisering eller för en kort och effektiv torkprocess. Fukten från ångan kan även användas vid pelletering.

Behöver ditt företag ånga?

Vi kan leverera ånga i Uppsala, där vi har distributionsledningar till områdena Boländerna och Fyrislund. Kontakta oss för att ta reda på om din fastighet kan anslutas.

Kontakta oss vid intresse
Driftchef på Cytiva Sweden AB
En tillförlitlig och säker leverans är viktig, därför är det tryggt att vara kund hos Vattenfall