Fjärrvärme har ända från början varit en drivande kraft för att ta vara på energiresurser och för minskade utsläpp. SamEnergi innebär ytterligare ett steg i den riktningen. Vårt erbjudande till dig är att bli en partner med oss på Vattenfall, för att tillsammans återvinna den överskottsvärme som idag går till spillo. Vi har flera olika partnerskapsformer att välja mellan.

Vilket partnerskap passar dig bäst?

Vanligtvis är att det säljande företaget som definierar produkterna de säljer. I det här fallet, med SamEnergi, är det Vattenfall i köparrollen, som tagit på sig att erbjuda våra blivande leverantörer en palett av standardiserade partnerskapsformer.

  • SpotVärme
    Passar företag som själva önskar välja när och hur mycket överskottsvärme de vill sälja till Vattenfall. Ersättningen för energileveransen är Vattenfalls kostnadsbesparing per timme, det så kallade SpotVärme-priset.
  • MicroVärme
    En förenklad SpotVärme-produkt. Passar företag med en mindre leverans av överskottsvärme, som ibland har en lägre leveranstemperatur än fjärrvärmenätet och som själv önskar välja när och hur mycket överskottsvärme de vill sälja till Vattenfall. Ersättningen för energileveransen är en del av SpotVärme-priset.
  • ÅrsVärme
    För företag som kan förutsäga sin leverans av överskottsvärme både vad gäller storlek och när i tiden. Ersättningen för denna förutsägbara energi- och effektleverans består av både ett rörligt och ett fast effektpris.

SpotVärme, MicroVärme och ÅrsVärme

I samtliga dessa produkter tar Vattenfall en årsavgift för de tillhörande tjänsterna med avseende på mätning, avräkning, fakturaunderlag, IT-dialog och anslutning till fjärrvärmenätet.

Vägen till drift steg för steg


Intresserad av SamEnergi?

Kontakta mig via e-post eller telefon.