Genom att se över belysningen kan du sänka belysningskostnaderna med upp till 80 procent, beroende på kvadratmeteryta och verksamhet. En bra belysning ökar dessutom trivsel, välbefinnande och effektivitet. Minskad värmestrålning från belysningen kan också minska behovet av kyla i lokalen.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.