Se över belysningen

Genom att se över belysningen kan du öka effektiviteten upp till fem gånger, beroende på kvadratmeteryta och verksamhet. En bra belysning ökar dessutom trivsel, välbefinnande och effektivitet. Minskad värmestrålning från belysningen kan också minska behovet av kyla i lokalen.

Checklista med åtgärder för att sänka verksamhetens belysningskostnader

 • Använd timer och rörelsedetektor
  Lampor som är tända i onödan drar extra energi. Med jämna mellanrum, se över att de fortfarande fungerar och är korrekt inställda.
 • Byt T8-armaturer för lysrör till T5-armaturer 
  Lysrörens diameter avslöjar om du har gammal belysning. Gamla system, T8, använder 26 millimeters lysrör och har en tändare i armaturen. I moderna T5-system är lysrören 16 millimeter.
 • Byt till lågenergilampor eller LED 
  Genom att byta till lågenergilampor eller LED kan upp emot 80 procent av elförbrukningen sparas. Om belysningen finns i lokaler med kylbehov minskas även kylkostnaden.
 • Installera dimmerfunktion 
  Med modern belysning kan lamporna dimras ner när ljusbehovet är mindre. Har du konstant behov av mindre ljus är det bättre att ha en svagare lampa.
 • Installera dagsljusavkänning 
  Med dagsljusavkänning anpassas belysningen efter dagsljuset. Man brukar räkna med en besparing på 25 procent.
 • Installera närvarostyrning
  Närvarostyrning justerar belysningen efter personerns närvaro i lokalen, oftast med hjälp av rörelse- eller närvarodetektor.
 • Håll utebelysning släkt dagtid
  Utomhusbelysning kan med fördel styras med skymningsrelä så att den inte står på när det är ljust ute.
 • Se över armaturernas placering och skick 
  Gör en rond och se över om armaturerna sitter på rätt ställe. Verksamheten kanske har ändrats sedan de sattes upp. Kan armaturerna minskas? Går det att minska på allmänbelysningen och ha mer punktbelysning på kritiska platser? Rengör vid behov armaturer och reflektorer.
 • Sektionera lokalerna 
  Se om det går att dela upp stora lokaler i sektioner, så att allt inte måste vara tänt, om det bara behövs belysning på en mindre del. 
 • Ändra vanor 
  Att jobba med personalens beteende kan ge tydliga energibesparingar, utan att det kostar något. Det handlar om att ta ansvar för att lokalerna inte är upplysta i onödan. Att få förståelse för kostnaden och vad man kan göra.

Fler tips för din verksamhet

Använd mindre vatten

Se vad du kan göra för att minska förbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av vatten.

Läs mer om att spara vatten

Energieffektivisera din verksamhet

Tips för hus

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och andra byggnader kan spara mycket på att effektivisera energianvändningen. Till checklistan för hus

Tips för kontor

Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och styra systemen smart kan du sänka energikostnaderna rejält. Till checklistan för kontor

Tips för restauranger

Sänk energikostnaden med 10–20 procent utan några större investeringar i butik, restaurang, café eller storkök. Till checklistan för restauranger

Tips för lantbruk

I vår checklista får du tips på åtgärder som gör ditt lant- eller jordbruk mer energieffektivt. Till checklistan för lantbruk

Tips för industrier

Genom energieffektiva vanor, maskiner och armaturer kan du öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Till checklistan för industrier
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja