Genom att se över belysningen kan du sänka belysningskostnaderna med upp till 80 procent, beroende på kvadratmeteryta och verksamhet. En bra belysning ökar dessutom trivsel, välbefinnande och effektivitet. Minskad värmestrålning från belysningen kan också minska behovet av kyla i lokalen.

Checklista med åtgärder för att sänka verksamhetens belysningskostnader

 • Använd timer och rörelsedetektor så att lampor inte är tända i onödan
  Med jämna mellanrum, se över att de fortfarande fungerar och är korrekt inställda.
 • Byt T8-armaturer för lysrör till T5-armaturer
  Lysrörens diameter avslöjar om du har gammal belysning. Gamla system, T8, använder 26 millimeters lysrör och har en tändare i armaturen. I moderna T5-system är lysrören 16 millimeter.
 • Byt glödlampor mot lågenergilampor eller LED
  Genom att byta till lågenergilampor eller LED kan upp emot 80 procent av elförbrukningen sparas. Om belysningen finns i lokaler med kylbehov minskas även kylkostnaden.
 • Installera dimmerfunktion
  Med modern belysning kan lamporna dimras ner när ljusbehovet är mindre. Har du konstant behov av mindre ljus är det dock bättre att ha en svagare lampa.
 • Installera dagsljusavkänning
  Med dagsljusavkänning styrs belysningen av hur mycket dagsljuset ger så att belysningen inte står på i onödan. Man brukar räkna med en besparing på 25 procent.
 • Installera närvarostyrning
  Närvarostyrning justerar belysningen efter personens närvaro i lokalen, oftast med hjälp av rörelsedetektor eller närvarodetektor.
 • Se till så att belysningen utomhus släcks under dagtid
  Den styrs med fördel av skymningsrelä.
 • Ändra vanor
  Att jobba med personalens beteende kan ge tydliga energibesparingar, utan att det kostar något. Det handlar om att ta ansvar för att lokalerna inte är upplysta i onödan. Att få förståelse för kostnaden och vad man kan göra.
 • Se över armaturernas placering och skick
  Gör en rond och se över om armaturerna sitter på rätt ställe. Verksamheten kanske har ändrats sedan de sattes upp. Kan armaturerna minskas? Kan du minska på allmänbelysningen och ha mer punktbelysning på kritiska platser? Rengör vid behov armaturer och reflektorer.
 • Sektionera lokalerna
  Se om du kan dela upp stora lokaler i sektioner, så att du inte behöver ha allt tänt om det bara behövs belysning på en mindre del.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.