Genom att byta ut ineffektiva apparater och armaturer och se över uppvärmning och ventilation kan du minska verksamhetens energikostnad med 10–20 procent. Det finns fler enkla åtgärder som kan spara in mycket energi för din verksamhet. Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in dina apparater rätt kan du sänka energikostnaderna rejält. I vår checklista kan du se vilka åtgärder du kan genomföra för att sänka din industris kostnader.

Checklista – sänk energikostnaderna i din industriverksamhet

  • Om du använder aerotemprar i lokalen bör du se över deras driftstyrning och placering. Oftast flyttas inte aerotemprarna med när verksamheten i lokalen ändras.

  • Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem. Täta ventiler och skarvar, men kontrollera även rören. Minskat läckage kan minska energianvändningen med mer än 20 procent per år för tryckluftssystemet.

  • Kompressorrummet bör inte vara placerat på den soliga sidan av huset och inte heller i närheten av friskluftsintaget. Fundera på om du kan återvinna den spillvärme som bildas av kompressorerna.

  • Se till att personalen förstår kostnaden för energi och vad de kan göra för att minska förbrukningen.

  • Gör en nattvandring och se vad som är i drift när verksamheten ligger nere. Går något att stänga av?

  • Se över el- och fjärrvärmeavtalet och kontakta elnätsägaren för att kontrollera att du har rätt säkringsstorlek eller effektabonnemang. Säkringsstorleken – och därmed kostnaden – kan eventuellt sänkas om maskinparken bytts ut, eftersom de nya maskinerna kräver en lägre driftström än de gamla.

  • Fundera på hur ni sätter igång apparater och belysning när verksamheten öppnar. I regel behöver alla apparater inte starta samtidigt. Kan ni dela upp detta, så kan ni också sänka säkringsstorleken eller effektabonnemanget.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.

Spar ännu mer energi

Förutom de specifika åtgärder du kan göra för just din verksamhet, finns det mycket att spara på att se över värme, vatten och belysning. Genom att välja effektivare produkter och använda dem när de behövs bäst kan du spara mycket pengar. Läs mer på respektive sida.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja