Vattenförbrukning och uppvärmning av vatten kan bli onödigt dyrt. Se vad du kan göra för att minska vattenförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av vatten.

Checklista med åtgärder för att minska verksamhetens vattenförbrukning

  • Se till att kranar och toaletter inte läcker. En läckande varmvattenkran kan kosta 20 000 kronor per år.
  • Se till att vatten som används till kylning inte läcker, till exempel kondensorelement i ventilation och kylmaskin.
  • Använd snålspolande kranar och munstycken som är anpassade för att inte spola lika varmt.
  • Mät vattenanvändningen per hyresgäst och ta betalt för förbrukningen. Det är ett effektivt sätt att få folk att ändra sina vanor.
  • Sänk varmvattentemperaturen i beredaren till 60°C istället för 80°C. Det ger en besparing på 3 000 kronor per år vid en varmvattenanvändning på 100 m3 per år.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja