Vattenförbrukning och uppvärmning av vatten kan bli onödigt dyrt. Se vad du kan göra för att minska vattenförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av vatten.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.