Energieffektivt jordbruk och lantbruk

Du som driver lantbruk eller jordbruk har mycket att spara på att använda energi så effektivt som möjligt. Ofta går det att sänka energikostnaden med 10–20 procent utan några större investeringar.

Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in apparaterna rätt kan du stärka din lönsamhet och konkurrenskraft. I vår checklista finns tips på åtgärder som gör ditt lant- eller jordbruk mer energieffektivt.

Checklista – öka lantbrukets energieffektivitet

 • Elektrifiera där det går 
  En hel del av maskinarbetet i lantbruket kräver stora effekter över betydande ytor vid exakt rätt tid, vilket kan göra det svårt att elektrifiera. Men det finns säkert saker som kan göras smartare och billigare med el. Ska du ändå byta fodervagn, titta på en elektrisk. Kan du pumpa gödseln ut till fälten istället för att köra med traktor?
 • Tänk på energi när du investerar 
  Ta hänsyn till energianvändningen när du bygger nytt och ersätter gammal utrustning. Smarta val kan minska energikostnaderna med upp till 30 procent. Många fläktar, pumpar och andra elmotorer går tusentals timmar per år. Det gör att en liten skillnad i verkningsgrad kan göra en rätt stor skillnad på elräkningen.
 • Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem 
  Läckluft och högt arbetstryck för kompressorn drar onödigt mycket energi. Kontrollera drifttiden med hjälp av en timer. Kontrollera och åtgärda alltid eventuell läckluft – det lönar sig.
 • Reglera ljus, värme och ventilation efter behov 
  Använd reglerutrustning som timer och rörelsesensor för att styra när lampor ska vara tända. Håll fönster, lampor och andra ljuskällor rena så att ljuset når dit det behövs. Anpassa ventilation och värme till djurens och medarbetarnas behov och till väderleken. Ordna basbehovet av värme med fossilfri arbets- och energieffektiv teknik som värmepumpar eller biobränslen. Sätt in rätt stödinsatser, som till exempel värmelampor, där det behövs.
 • Se till att energin når dit och stannar där den gör nytta 
  Isolera varmluftskanaler. Kontrollera ventilationsdon, spjäll, luftintag och styrningen av ventilationen. Kontrollera och åtgärda eventuella otätheter i byggnaders klimatskal och räkna gärna på om det kan löna sig att bättra på isoleringen.
 • Fundera på våtlagring av foder 
  Eftersom torkning är en ganska energikrävande lagringsmetod kan det vara värt att överväga andra metoder.
 • Kontrollera mjölkkylen 
  Rätt inställd och underhållen mjölkkylutrustning kan ge energibesparingar på 20–40 procent och förlänga utrustningens livslängd. Dessutom förbättras ofta mjölkkvaliteten.
 • Placera mjölktanken smart 
  Placera inte mjölktanken i rum med direkt solljus eller hög temperatur. Sänker du värmen i omgivningsluften med 10 grader, sparar du cirka 20 procent av den energi som behövs för att kyla mjölken. Det motsvarar cirka 4–5 kWh per ton mjölk.
 • Mät mjölkens elförbrukning  
  Sätt en extra elmätare på mjölktanken för att kunna se hur mycket energi som används för kylningen och hur mycket du sparar på de åtgärder du gör.
 • Utnyttja värme från mjölken och andra värmekällor 
  Kyl mjölken och värm vatten samtidigt i en förkylare för att minska energiåtgången. Vattnet kan sedan användas till djuren, eller värmas ytterligare för tvättmaskinen till den automatiska mjölkningen. Värme kan också sparas, flyttas och uppgraderas från andra källor, som ventilationsluft eller flytgödselkanaler med hjälp av en värmepump.
 • Sänk temperaturen där du sällan vistas 
  Det räcker med 10–12 grader för att hålla fukt och mögel borta i till exempel sadelkammaren. Komplettera gärna med fuktmätare. Fuktigheten bör inte överstiga 72 procent.
 • Värm bara det som behövs när det behövs
  Elvärmda vattenkoppar som går dygnet runt drar mycket el. För sex koppar blir elförbrukningen över 5 000 kWh per år. Med temperaturstyrd elvärme kan elförbrukningen halveras. Det samma gäller värmekablar i exempelvis gödselrännor.
 • Tak över flytgödselbehållaren 
  Ett tak över flytgödselbehållaren hindrar regn från att komma in. Mängden gödsel minskar och därmed energin som behövs för att pumpa, transportera och sprida gödseln.
 • Eldrivna omrörare 
  Istället för en omrörare kopplad till traktor kan du ha en eldriven omrörare. En dieseldriven motor har en verkningsgrad på 25–45 procent, en eldriven 80–95 procent.

Fler tips till verksamheten

Använd mindre vatten

Se vad du kan göra för att minska förbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av vatten.

Läs mer om att spara vatten

Se över belysningen

Genom att se över belysningen kan du öka effektiviteten med upp till fem gånger.

Få effektivare belysning
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja