Energieffektivisering värme, ventilation och isolering

Isolering, ventilation och värmeåtervinning har största betydelse för uppvärmningskostnaderna. Här får du tips om vad du kan göra för att effektivisera din uppvärmning.

Checklista för att minska energiåtgången för värme och ventilation

 • Låt inte värme och kyla motverka varandra 
  Minska kylningen när det blir för kallt istället för att öka värmen och minska värmen när det är för varmt istället för att öka kylan. 
 • Använd det system som behövs när det behövs 
  Genom att använda olika typer av reglersystem, till exempel timer och termostater, kan du spara energi när ingen är på plats. Oftast behöver ventilation, värme, element och pumpar som styr vatten och värme inte vara igång på samma effekt hela tiden. Behovsstyrning kan ge en besparing på upp till 80 procent. Glöm inte att regelbundet kontrollera att dina reglersystem fungerar som du tänkt.
 • Använd värmeåtervinning i ventilationen 
  Med värmeåtervinning från ventilationsluften kan du spara 50–85 procent av energikostnaderna. Det finns bra värmeväxlare och frånluftsvärmepumpar. Om ventilationen har både från- och tilluft är det ofta lönsamt att investera i värmeåtervinning. Behöver ni kyla kan ventilation på natten löna sig. Husets stomme kyls med nattluften vilket minskar kylbehovet på dagen.
 • Skydda mot onödig värme 
  Stoppa solen så långt bort som möjligt. Med en gardin innanför fönstret hamnar den mesta värmen i rummet, med en persienn stoppas värmen ofta mellan glasen och värmer upp fönstret. Men med markiser hålls värmen ute, vilket gör stor skillnad för inomhustemperaturen.
 • Välj energisnåla fläktar 
  Optimera ventilationen med hjälp av fläktar med hög verkningsgrad. En energieffektiv lösning kostar kanske mer i inköp, men på en tioårsperiod är största kostnaden energi – endast 10 procent är investering och underhåll. Innan du investerar i nya fläktar, se över om behovet av ventilation har ändrats. Är ni till exempel fler anställda, har ni satt upp eller tagit ner väggar?
 • Använd frekvensstyrda fläktar och pumpar 
  En frekvensstyrd fläkt kan köras stabilt på låga hastigheter. Lägre hastighet ger lägre energiförbrukning. Styr gärna fläktens effekt efter temperatur och luftfuktighet. Frekvensstyrning kan även användas på de pumpar som styr vattnet till värme och kylsystem.
 • Rengör ventilationen 
  Regelbundet underhåll av kanaler, filter och värmeväxlarytor höjer luftkvaliteten samtidigt som energianvändning och kostnader sänks. Har du egen värmepanna bör den regelbundet servas för bästa funktion.
 • Se över användningen av specialvärme 
  Stuprörsvärme, trappvärme och markvärme ska enbart användas vid behov. Stuprörsvärmare som står på i onödan kan kosta 30 000 kronor mer per år för ett mindre flerbostadshus. Värmeslingor bör ha marktemperaturgivare och fukt- och snöindikator för bättre reglering.
 • Isolera otäta fönster, rör och byggnader 
  I äldre hus ligger ofta endast 15 centimeter isolering på vinden, medan standarden idag är 50 cm. Genom att tilläggsisolera upp till standardnivå kan du spara mycket energi. Även tilläggsisolering på rör, fönster och dörrar kan ge stor effekt. Ibland är energibesparingen så hög att projektet är återbetalat inom några år.
 • Byt fönster 
  Avskrivningstiden för att byta fönster är mellan 20 och 25 år och besparingen 10–12 procent av kostnaden. Gör en beräkning på lönsamheten. Jämför olika fönstertyper – speciellt U-värden och energimärkning. Om du har självdrag eller frånluft, välj fönster som har uteluftsventiler.
 • Bygga om 
  Tänk på energieffektiviteten om du ska bygga om. Det du betalar extra för bra lösningar ur energisynpunkt, kan löna sig snabbt.

Fler tips för din verksamhet

Se över belysningen

Genom att se över belysningen kan du öka effektiviteten med upp till fem gånger.

Få effektivare belysning

Använd mindre vatten

Se vad du kan göra för att minska förbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av vatten.

Läs mer om att spara vatten

Energieffektivisera din verksamhet

Tips för hus

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och andra byggnader kan spara mycket på att effektivisera energianvändningen. Till checklistan för hus

Tips för kontor

Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och styra systemen smart kan du sänka energikostnaderna rejält. Till checklistan för kontor

Tips för restauranger

Sänk energikostnaden med 10–20 procent utan några större investeringar i butik, restaurang, café eller storkök. Till checklistan för restauranger

Tips för lantbruk

I vår checklista får du tips på åtgärder som gör ditt lant- eller jordbruk mer energieffektivt. Till checklistan för lantbruk

Tips för industrier

Genom energieffektiva vanor, maskiner och armaturer kan du öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Till checklistan för industrier
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja