Det går att sänka energikostnaden med 10-20 procent utan några större investeringar för din butik, restaurang, café eller storkök. Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt, ställa in dina apparater rätt och se över de lösningar du har för att eventuellt byta till energieffektivare varianter kan du sänka energikostnaderna rejält. I vår checklista kan du se vilka åtgärder du kan genomföra för att sänka kostnaderna.

Checklista – sänk energiförbrukningen i restaurang, storkök, butik eller café

 • Byt ut gamla maskiner. En diskmaskinmaskin som är yngre än tio år gör av med upp mot 200 liter mindre vatten än en maskin som är äldre än 10 år. En modern ugn är mer energieffektiv än en gammal.

 • Använd timer eller liknande för belysning, ventilation och värme. Genom att använda olika typer av reglersystem kan ni spara energi när utrustning inte måste vara igång. Om du redan har sådan utrustning, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar.

 • Stäng av det som går när ni inte är där. Vad går att stänga av helt av apparater, ugnar ventilation, värme och liknande när ni går hem eller när det inte används?

 • Utnyttja eftervärmen på ugnen.

 • Installera glasskjutdörrar på kylar och frysar ute i butiken eller caféet.

 • Se till att alla lister är täta. Täta eller byt läckande dörrar till kylar och ugnar.

 • Täck de kyl- och frysdiskar som bara är i glas under natten. Detta sänker energiförbrukningen med 60 %.

 • Placera kyldiskarna rätt: Undvik att ställa kyldiskarna framför värmeelement eller i direkt solljus.

 • Använd bara så många och så stora kyldiskar och kylskåp som du har behov av.

 • Se till att det är luft bakom kylutrustningen och ställ den inte nära ett element.

 • Rengör kylutrustningen regelbundet, både på utsidan och insidan. Ta bort damm och smuts kommer bort från kylflänsarna och fläktar, så att anläggningen kan arbeta rätt.

 • Frosta av kyl och frys regelbundet. Mycket is hindrar kylan att sprida sig rätt och kylmaskinen får då arbeta med längre drifttider.

 • Ställ in rätt temperatur:
  Frys: -18°C. Fiskdisk +2°C. Grönsakskyl och drickakyl: +12°C. Övriga kyldiskar: +5°C. Varje grad lägre än nödvändigt ökar energianvändningen med 2-5 %. Du bör kontrollera temperaurinställningarna minst 1ggr/vecka.

 • Om du ökar förångningstemperaturen med en grad kan du sänka kylmaskinens energiförbrukning med 3 procent.

 • Kan du sänka kondenseringstemperaturen med en grad så kan du spara ytterligare 3 procent.

 • Kolla temperaturen i rummet där kylmaskinen står. Är det för varmt blir prestandan på kylmaskinen sämre.

 • Använd gärna kondensfilter som reducerar frost- och ispåbyggnad och som kan reducera energiförbrukning med 30 procent.

 • När du köper nya kylmöbler är det viktigt att du undersöker hur mycket energi den nya kylen eller frysen förbrukar. Det kan vara stora skillnader i energiförbrukning beroende på om de har glasdörrar eller inte och hur bra isolerade de är.

 • Om aerotemprar används på lagret så bör driftstyrning och placering ses över.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.

Spar ännu mer energi

Förutom de specifika åtgärder du kan göra för just din verksamhet, finns det mycket att spara på att se över värme, vatten och belysning. Genom att välja effektivare produkter och använda dem när de behövs bäst kan du spara mycket pengar. Läs mer på respektive sida.