Vi bygger, förnyar, felavhjälper och underhåller ditt mätsystem så du får en kvalitetssäkrad mätpunkt.

Vattenfall Services utför projektledning, mätutredningar, inköp och upphandling av mätutrustningar, reparerar och servar mätare samt sköter lager och logistik i hela landet. I vårt ackrediterade mätlaboratorium utför vi kontroller och kalibreringar. Därutöver hanterar vi även mätinsamling med validering och avräkning. Vi är förstås ackrediterade av SWEDAC för kontroller i fält. Vi erbjuder ett brett utbud av mättjänster.

SWEDAC ackreditering

SWEDAC har utfärdat Vattenfall Services ackreditering att utföra kontroller vid idrifttagning och återkommande kontroller av mätsystem

personer framför dator i ledningscentral

Två uppdrag åt nätägare

Vattenfall Services utför alla mät och kundnära tjänster i LKAB NÄTs nätområden. Detta innebär, nyanslutning/nedtagning av mätare, återkommande kontroller kategori 2 - 5 mätpunkter, stickprov av kategori 1 mätpunkter, service och underhåll av mätare, mätinsamling (AMR), leverantörsbyten samt myndighetsrapportering av nätet.

Vattenfall Services utför provning av mätutrustning och rekonditionering av multipunkter i vårt ackrediterade mätlaboratorium åt Eon Elnät Sverige AB. Tjänster som vi utför inom avtalet är  leveransprov av kategori 1 - 5 elmätare, intagsprov av kategori 1-5 mätare, nationella stickprov kategori 1 elmätare, rekonditionering för multipunkter, programmering kategori 2 elmätare och skrotningshantering.

Det här är bara två exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Mia Eriksson på telefon 070-671 22 20 eller e-post mia.eriksson@vattenfall.com  

 

 

Kontakta Mia

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja