Sidor under uppbyggnad

Nu byter vi alla fjärrvärmemodem

Med start i september 2022 kommer vi börja göra besök i alla fastigheter i våra nät för att byta ut befintliga fjärrvärmemodem och vissa mätare. Ingen behöver finnas tillgänglig för att ta emot teknikern då vi i flerbostadshus kommer åt fjärrvärmecentralen ändå.

Information om bytet