Fjärrvärme i Nyköping

Sedan 1997 får en uteslutande majoritet av centrala Nyköping sin värme och el från vårt kraftvärmeverk Idbäcksverket. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Lokal värme från förnybart bränsle

I Nyköping har Vattenfall producerat värme och el sedan 1997. Idbäcksverket förser idag cirka 95 procent av invånarna i centrala Nyköping med både el och värme från nästintill uteslutande förnybart bränsle med låga utsläpp. En övervägande majoritet av bränslet som vi använder är biobränslen där merparten utgörs av returflis från skogsindustrin.

 

Fjärrvärmenätet finns i hela centrala Nyköping och sträcker sig i söder ned till Arnö, i norr till Harg, i öster till Bryngelstorp samt i väster till Högbrunn. Det finns också ett separat nätområde i Skavsta.

Se karta över fjärrvärmenätet i Nyköping

Prislistor 2023
Prislista - Fjärrvärme i Nyköping
Prislista - Byggvärme i Nyköping

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Nyköping
Prislista - Byggvärme i Nyköping

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

Vår produktion är skonsam mot miljön och vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minska våra utsläpp. Genom detta bidrar vi till länets och kommunens miljömål. Bränslet vi använder i Nyköping är till övervägande majoritet förnybart. Största delen är avfall från industri och en annan del är rester från skogsbruket.

Bättre miljöprestanda och effektivitet

Vi hjälper våra kunder att aktivt jobba med energibesparingar och med optimering av sin egen utrustning. Det gör att vi kan värma fler fastigheter utan att behöva öka produktionen i våra pannor. Dessutom optimerar vi kontinuerligt våra egna anläggningar för att minska vår användning av bränsle och för att säkerställa en hög tillgänglighet och verkningsgrad.

Viktiga miljöinvesteringar

Vi investerar kontinuerligt i våra anläggningar för att minska utsläppen och vår påverkan på miljön. På Idbäcksverket har vi, till exempel, installerat en så kallad allmetallseparator. Den återvinner ickemagnetisk metall och minskar också driftstörningar och driftstopp. 

Fossilfri fjärrvärme 2025

Hållbarhetsmålen i kommunens förslag till energiplan är högt ställda. Man vill ha fjärrvärme i fler nya bostäder, elbussar och biogasbussar i tätorten och energieffektiva fastigheter. Planen ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem som begränsar resursåtgång, utsläpp och negativ påverkan på miljön. Bland annat ska förnyelsebar uppvärmning främjas vid all nyetablering. Vi på Vattenfall arbetar aktivt med att bidra till dessa mål. Ökade fjärrvärmeleveranser inom det befintliga området sker fortlöpande och en mycket hög andel av nybyggnationen i Nyköping kopplas till fjärrvärme. 

2025 ska vi vara helt fossilfria och vi ser nu över hur de sista procenten fossilolja ska fasas ut i Nyköpings fjärrvärmesystem.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 11,20 13,5 18,76 18,46 16,44
NOx 0,16 0,12 0,22 0,25 0,20
SO2 0,01 0,01 0,02 0,014 0,005

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Nyköping

259 GWh levererad värme år 2022
259 GWh levererad värme år 2022
134 km långt fjärrvärmenät
134 km långt fjärrvärmenät
97,8% förnybar och återvunnen energi
97,8% förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Nyköping. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30). 

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.