I Nyköping finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Nyköping

Bättre miljöprestanda och effektivitet

95 procent av Nyköpings tätort har fjärrvärme från Vattenfall. Det är viktigt att vi tillsammans utnyttjar energin i fjärrvärmevattnet så bra som möjligt. Vi hjälper våra kunder att aktivt jobba med energibesparingar och med optimering av sin egen utrustning. Det gör att vi kan värma fler fastigheter utan att behöva öka produktionen i våra pannor. Dessutom optimerar vi kontinuerligt våra egna anläggningar för att minska vår användning av bränsle och för att säkerställa en hög tillgänglighet och verkningsgrad.

Viktiga miljöinvesteringar

Vi investerar kontinuerligt i våra anläggningar för att minska utsläppen och vår påverkan på miljön. På Idbäcksverket har vi, till exempel, installerat en så kallad allmetallsseparator. Den återvinner ickemagnetisk metall och minskar också driftstörningar och driftstopp. Bara under 2015 återvanns 8 ton metallskrot. Ett annat exempel är den nya rökgasreningen som färdigställdes 2016 och som ytterligare minskar utsläppen av bland annat dioxin.

Fossilfri fjärrvärme 2025

Hållbarhetsmålen i kommunens förslag till energiplan är högt ställda. Man vill ha fjärrvärme i fler nya bostäder, elbussar och biogasbussar i tätorten och energieffektiva fastigheter. Planen ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem som begränsar resursåtgång, utsläpp och negativ påverkan på miljön. Bland annat ska förnyelsebar uppvärmning främjas vid all nyetablering.

Vi på Vattenfall arbetar aktivt med att bidra till dessa mål. Ökade fjärrvärmeleveranser inom det befintliga området sker fortlöpande och en mycket hög andel av nybyggnationen i Nyköping kopplas till fjärrvärme. Inom kort kommer även verksamhetsbilarna vid Idbäcksverket att bytas ut till miljöbilar.

Idag produceras fjärrvärmen i Nyköping till 99 procent av fossilfria biobränslen. 2025 ska vi vara helt fossilfria och vi ser nu över hur den sista procenten fossilolja ska fasas ut i Nyköpings fjärrvärmesystem.


Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Befintliga kunder

Christian Lööw
Telefon: 073-069 89 63

Nya kunder

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33

 

Miljöfakta i Nyköping

Vår produktion är skonsam mot miljön. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minska våra utsläpp. Genom detta bidrar vi till länets och kommunens miljömål.

Bränslet vi använder i Nyköping cirka 99%, förnybart. Största delen är avfall från industri och en annan del är rester från skogsbruket.

Nyköping

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
CO2 enligt ETS 6,30 4,20 2,00 0,00 6,20 7,7
CO2 enligt VMK 17,75 13,00 7,00 12,60 11,20 13,5
NOx 0,17 0,17 0,14 0,15 0,16 0,12
SO2 0,04 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK.

Klimatneutral värme

Är du intresserad av en helt koldioxidneutral fjärrvärmeleverans? Läs mer om Vattenfalls tilläggsprodukt Klimatneutral Värme.