Fjärrvärme i Storvreta

Vårt värmeverk i Storvreta förser många av invånarna och företagen med koldioxidneutral fjärrvärme. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Klimatsmart värme från träpellets

I Storvreta använder vi träpellets som huvudbränsle i vårt värmeverk. Det ger en klimatsmart uppvärmning med låga utsläpp.

 

Fjärrvärmenätet finns i stora delar av Storvreta väster om järnvägen.

Se karta över fjärrvärmenätet i Storvreta

Prislistor 2023
Prislista - Fjärrvärme i Storvreta
Prislista - Byggvärme i Storvreta

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Storvreta
Prislista - Byggvärme i Storvreta

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

Fjärrvärmen i Storvreta kommer från restprodukter från träpellets. Det är ett biobränsle med nästan inga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

I Storvreta har vi två pannor som eldas med biobränsle samt en oljepanna i Ärentunaskolan för reserv-och spetslast. Bränslet som används är till mer än 90 procent träpellets. Ett stort vattenfyllt bergrum används som värmelager.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 36,00 38,10 55,37 48,61 37,86
NOx 0,47 0,45 0,62 0,55 0,36
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Storvreta

14 GWh levererad värme år 2022
14 GWh levererad värme år 2022
18 km långt fjärrvärmenät
18 km långt fjärrvärmenät
93,2% förnybar energi
93,2% förnybar energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Storvreta. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.