Fjärrvärme i Vänersborg

Vi värmer upp runt 80 procent av Vänersborgs tätort med hållbar fjärrvärme. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Unik uppvärmning med spillvärme

En stor majoritet av fjärrvärmen i Vänersborg kommer från spillvärme som vi på Vattenfall köper från företaget Vargön Alloys. Det är ett unikt samarbete som gör att fjärrvärmen i Vänersborg bidrar till en mer hållbar energiförsörjning. I Vänersborg kan vi stolt säga att vi tar tillvara resurser som annars skulle gå till spillo.

Fjärrvärmenätet finns i centrala Vänersborg och består av cirka 70 km rör. Fjärrvärmenätet sträcker sig i söder ned till Restad och i öster till Vargön. 

Se karta över fjärrvärmenätet i Vänersborg

Prislistor
Prislista - Fjärrvärme i Vänersborg
Prislista - Byggvärme i Vänersborg
Prislista - Markvärme i Vänersborg

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

Den största delen av vår fjärrvärme gör vi av spillvärme från Vargön, resten utgörs nästan enbart av biobränsle. Vi fortsätter vårt miljöengagemang genom att tillvarata så mycket spillvärme som möjligt och Önaforsverket används som spetslast och produktionsreserv med bioolja som bränsle.

Genom att förbättra verkningsgraden i anläggningarna minskar vi vår resursförbrukning. Vi ser även på nya möjligheter att tillvarata spillvärmen ännu bättre. Vi utnyttjar bland annat spillvärmeöverskottet sommartid för att producera kyla i Västfastigheters fastighet Brinkåsen intill Restad Gård.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2ekv enligt VMK 0,71 1,00 0,40 0,22 0,80 0,44
NOx 0,11 0,46 0,06 0,26 0,31 0,07
SO2 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Vänersborg

173 GWh levererad värme år 2020
173 GWh levererad värme år 2020
69 km långt fjärrvärmenät
69 km långt fjärrvärmenät
99,9% förnybar och återvunnen energi
99,9% förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Vänersborg. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.