Fjärrvärme i Uppsala

Fjärrvärme har funnits i Uppsala sedan 1961 och idag värms över 90 procent av alla bostäder i Uppsala upp av fjärrvärme från Vattenfall. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan

Säg hej till hållbar värme

Och hejdå till 200 000 ton koldioxid per år. Nu är Carpe Futurum, Uppsalas nya biobränsleanläggning invigd och vi fortsätter resan mot ett fossilfritt liv.

Upptäck Carpe Futurum

Uppvärmning för ett renare Uppsala

Som fjärrvärmekund i Uppsala är du en självklar del av stadens klimatresa. Du tar vara på energin som redan finns i stadens kretslopp. Ett kretslopp som tar vara på stadens avfall som inte kan återvinnas på något annat sätt. Vi använder faktiskt även värmen från det vatten du spolar ut i duschen för att värma upp staden.

Fjärrvärmenätet i Uppsala är väl utbyggt och består av cirka 500 km rör under uppsalabornas fötter. Fjärrvärmenätet finns i hela centrala Uppsala och sträcker sig i söder ned till stadsdelarna Sävja och Gottsunda, i norr till Gamla Uppsala samt i väster till Stenhaga. 

Se karta över fjärrvärmenätet i Uppsala

Syskonnät i Storvreta och Knivsta
Vattenfall har också två separata fjärrvärmenät i de närliggande orterna Storvreta och Knivsta.

Prislistor
Prislista - Fjärrvärme i Uppsala
Prislista - Byggvärme i Uppsala
Prislista - Markvärme i Uppsala

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

Som fjärrvärmekund i Uppsala är du med och skapar ett renare Uppsala. Du tar vara på energin som redan finns i stadens kretslopp och det är den som ger dig uppvärmning och varmvatten året runt. Ett kretslopp som tar tillvara den del av stadens avfall som inte kan återvinnas på något annat sätt.

Avfallsförbränning

Energiåtervinning genom av avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur det avfall som inte går att återvinna. Genom att förbränna avfall undviker vi att sopor deponeras och förorenar naturen. Luften i staden blir renare och vi tar vara på energi som annars gått till spillo. Tre ton avfall ger ungefär lika mycket energi som ett ton olja. 

Mer information om hur Vattenfall arbetar med avfallsförbränning hittar du här

Avfallsimport

En del av avfallet som förbränns är importerad från andra länder. De betalar för vår energiåtervinning och avfallet blir till fjärrvärme för Uppsalaborna och undviker deponering i ursprungslandet.

Uppsala klimatprotokoll

Vattenfall Värme i Uppsala har varit med i Uppsala Klimatprotokoll sedan starten 2010. Det är att arbete mellan flera olika aktörer för att påskynda klimatomställningen i Uppsala. Fokus ligger bland annat på:

  • Hållbart resande (person- och godstransporter)
  • Fastigheter (t.ex. energieffektivisering och solceller)
  • Cirkulär ekonomi (t.ex. ökad plaståtervinning och förnybar plast)
  • Hållbar stadsutveckling (t.ex. bygga i trä istället för betong som ger CO2 vid tillverkningen)

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2ekv enligt VMK 182,00 194,00 225,00 181,00 156,00 186,96
NOx 0,11 0,11 0,13 0,15 0,13 0,18
SO2 0,16 0,16 0,16 0,06 0,01 0,02

 

Nyckeltal för levererad fjärrkyla i kg/MWh (g/kWh)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2ekv enligt VMK - - - - - 156
NOx 0,09 0,08 0,10 0,15 0,11 0,11
SO2 0,00 0,01 0,01 0,01 0,005 0,007

 

Nyckeltal för levererad fjärrånga i kg/MWh (g/kWh)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
CO2ekv enligt VMK - - - - - 321
NOx - - - - - 0,28
SO2 - - - - - 0,02

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Uppsala

1144 GWh levererad värme år 2020
1144 GWh levererad värme år 2020
500 km långt fjärrvärmenät
500 km långt fjärrvärmenät
99% förnybar och återvunnen energi
99% förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Uppsala. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.