I Uppsala finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

I Uppsala finns tilläggstjänsterna Klimatneutral värme och kyla. Fjärrvärme och fjärrkyla är redan bra val ur miljösynpunkt. Denna tjänst gör ditt val ännu bättre!

Läs mer om våra klimatkompenserande plustjänster

Vi kan även erbjuda serviceavtal för både fjärrvärme och fjärrkyla. På så vis får du regelbundna kontroller av din fjärrvärmecentral och med förbättringsförslag.

Läs mer om våra serviceavtal

Uppvärmning för ett renare Uppsala

Som fjärrvärmekund är du förutom en medveten energikonsument, med och skapar ett renare Uppsala. Du tar tillvara energin som redan finns i stadens kretslopp och ger dig uppvärmning och varmvatten året runt. Ett kretslopp som tar tillvara på såväl datahallars och industrins överskottsvärme som ej återvinningsbart avfall. Fjärrvärme är en leveranssäker uppvärmningsform som är enkel att installera och smidig att underhålla.

Avfallsförbränning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur det avfall som inte går att återvinna. Genom att förbränna avfall undviker vi att sopor deponeras och förorenar naturen. Luften i staden blir renare och vi tar vara på energi som annars gått till spillo. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Avfallsimport

En del av avfallet som förbränns är importerad från andra länder. De betalar för vår energiåtervinning och avfallet blir till fjärrvärme för Uppsalaborna och undviker deponering i ursprungslandet.

Vattenfalls nya miljardinvestering hjälper Uppsala nå klimatmålen

Vattenfall har beslutat investera i ett nytt värmeverk i Uppsala. Därmed fasar Vattenfall ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning. Som komplement undersöks förutsättningarna för att addera en turbin för elproduktion.

Vattenfall har beslutat att totalt investera cirka 3,5 miljarder kronor i produktionsverksamhet och nät i Uppsala för att effektivisera värmeproduktionen och fasa ut fossila bränslen. I enlighet med samarbetet med Uppsala Klimatprotokoll har Vattenfall åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030. Ett mål som nu infrias.

Viktiga mål:

  • Ersättning av fossilolja med bio-olja. Arbetet klart 2017.
  • Konvertering från torv till träpellets. Klart 2018.
  • Bygget av ”Carpe Futurum”- Klart 2021.

BIld föreställande det nya värmeverket Carpe futurum

Det nya värmeverket Carpe Futurum

Miljöansökan

Verksamheten inklusive den nya anläggningen fick miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen i maj 2018.

Uppsala Klimatprotokoll

Vattenfall Värme Uppsala har varit med i Uppsala Klimatprotokoll sedan starten 2010. Arbetet drivs i olika fokusgrupper:

  • Hållbart resande (person- och godstransporter)
  • Fastigheter (t ex energieffektivisering och solceller)
  • Cirkulär ekonomi (t ex ökad plaståtervinning och förnybar plast)
  • Hållbar stadsutveckling (t ex bygga i trä ist f betong som ger CO2 vid tillverkningen)

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll

Vill du veta mer kring Vattenfalls investeringar i Uppsala? Följ resan mot ett fossilfritt Uppsala här.

Fossilfritt Uppsala

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Christian Lööw
Mobil: 073-069 89 63

 

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.