I Gustavsberg finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i GustavsbergVattenfall tar över värmeleverans från Värmdö Bostäder

Sebastian Oebius på Vattenfall Värme och Karl Månsson, teknisk chef på Värmdö Bostäder signerar avtalet som gör att Vattenfall tar över värmeleveransen i Munkmora, Gustavsberg. Foto: Lars-Åke Linander
Sebastian Oebius på Vattenfall Värme och Karl Månsson, teknisk chef på Värmdö Bostäder skakar hand efter beslutet som innebär att Vattenfall tar över värmeleveransen i Munkmora, Gustavsberg. Foto: Lars-Åke Linander


Vattenfall Värme har signerat ett avtal med Värmdö Bostäder gällande värmeleverans till cirka 2400 bostäder samt skola och förskola i Munkmoraområdet och Lugnet i Gustavsberg. Värmdö Bostäder har under många år försörjt detta bestånd med en egen produktionsanläggning och ett eget distributionsnät men har över tid kommit fram till att energiförsörjning inte är en kärnverksamhet för dem. Vattenfall har tagit över distributionsnätet och började leverera värme sista juni 2017.

– Vi har haft diskussioner med Värmdö Bostäder under flera år, men nu var tiden rätt för båda parter. Vi tar över värmeleveransen som vi är bra på. Det betyder också en förbättrad leveranssäkerhet och kvalitet, säger Sebastian Oebius.

– För oss som lokalt företag i Gustavsberg är det viktigt att följa med i utvecklingen och också ta stor hänsyn till en hållbar närmiljö för våra hyresgäster. Vi går från en mix med el, gas och olja till en fossilfri produktion av värme med hjälp av Vattenfall. Ett viktigt steg för oss, säger Karl Månsson, teknisk chef på Värmdö Bostäder.

Efter genomförandet får de boende 100 procent förnybar uppvärmning.

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Befintliga kunder

Caroline Berndtson
Telefon: 073-076 84 10

Nya kunder

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Peter Norlén
Telefon: 072-725 97 68