Fjärrvärme i Gustavsberg

I dag har cirka 75 procent av hushållen och företagen i Gustavsberg fjärrvärme. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Effektiv uppvärmning i Gustavsberg

I Gustavsberg finns sedan 2010 Ekobacken, ett modernt och effektivt värmeverk med bra miljöprestanda som ger värme till Gustavsbergs invånare och industrier. Som bränsle använder vi främst träflis, pellets och bioolja. Fjärrvärmen i Gustavsberg tar också vara på överskottsvärme som annars skulle gå till spillo. Det sker genom vår partnerlösning SamEnergi som gör det möjligt för industrier och företag att sälja sin överskottsvärme till oss. Sedan 2022 tar vi vara på den värme som alstras från AstaReals algodling i Gustavsberg.

 

Fjärrvärmenätet finns utbyggt i stora delar av Gustavsberg, cirka 75 procent av hushållen och företagen har idag fjärrvärme.  

Se karta över fjärrvärmenätet i Gustavsberg

Prislistor 2023
Prislista - Fjärrvärme i Gustavsberg
Prislista - Byggvärme i Gustavsberg

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Gustavsberg
Prislista - Byggvärme i Gustavsberg

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

I Gustavsberg använder vi biobränslen som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Underhåll och bränslefrågor har en hög prioritet hos oss varför vår produktion är näst intill koldioxidneutral och med väldigt få avbrott. I yttersta nödfall, vid mycket kallt väder eller om det trots allt skulle uppstå en oförutsedd driftstörning, används fossil olja.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 3,60 3,60 3,91 4,00 3,59
NOx 0,32 0,31 0,29 0,21 0,19
SO2 0,16 0,14 0,06 0,065 0,057

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Gustavsberg

69 GWh levererad värme år 2022
69 GWh levererad värme år 2022
32 km långt fjärrvärmenät
32 km långt fjärrvärmenät
99,1% förnybar och återvunnen energi
99,1% förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Gustavsberg. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.