Fjärrvärme i Askersund

Boende och verksamheter i Askersund kan få både el och värme från vårt kraftvärmeverk. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Lokalproducerad el och värme

Du som bor i Askersund kan få både el och värme från Vattenfall. I Askersund eldar vi i första hand våra anläggningar med biobränsle i form av skogsbränslen som vi köper från ett tiotal leverantörer i närområdet.

Öppna kartan nedan för att se var nätet finns idag.

Se karta över fjärrvärmenätet i Askersund

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Askersund
Prislista - Byggvärme i Askersund
Prislista - Markvärme i Askersund

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

I Askersund eldar vi i första hand våra anläggningar med biobränsle i form av skogsbränslen som vi köper från leverantörer i närområdet. Mer än 90 procent av vårt bränsle är skogsbränsle.

För att maximalt utnyttja tillfört biobränsle finns dessutom en rökgaskondensor installerad där värme från rökgaserna omvandlas till fjärrvärme. Kvalitetskontroller av bränslet i form av stickprov och att besöka leverantörer garanterar effektiv förbränning med låga utsläpp.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 17,60 15,90 27,10 19,92 25,44
NOx 0,40 0,40 0,47 0,48 0,50
SO2 0,00 0,003  0,01 0,002 0,006

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Askersund

18 GWh levererad värme år 2022
18 GWh levererad värme år 2022
10 km långt fjärrvärmenät
10 km långt fjärrvärmenät
93 % förnybar och återvunnen energi
93 % förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Askersund. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.