I Askersund finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Askersund


Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss!

Befintliga kunder

Roul Nilsson
Telefon: 070-588 71 99

Nya kunder

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33


Miljöfakta i Askersund

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minska utsläppen. Att vårt arbete bidrar till länets och kommunens miljömål känns värdefullt för oss. I Askersund eldar vi i första hand våra anläggningar med biobränsle i form av skogsbränslen som vi köper från leverantörer i närområdet. Mer än 90 % av vårt bränsle är skogsbränsle.

För att maximalt utnyttja tillfört biobränsle finns dessutom en rökgaskondensor installerad där värme från rökgaserna omvandlas till fjärrvärme. Kvalitetskontroller av bränslet i form av stickprov och att besöka leverantörer garanterar effektiv förbränning med låga utsläpp.

Askersund

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
CO2 enligt ETS 10,06 10,64 10,68 10,60 14,10 10,00
CO2 enligt VMK 21,47 22,22 16,52 13,06 17,60 15,90
NOx 0,38 0,42 0,39 0,40 0,40 0,40
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK.

Askersund inkluderas i Motalas anläggningsområde och de har därför gemensam miljöredovisning.

Klimatneutral värme

Är du intresserad av en helt koldioxidneutral fjärrvärmeleverans? Läs mer om Vattenfalls tilläggsprodukt Klimatneutral Värme.