Fjärrvärme i Knivsta

Fjärrvärme har funnits Knivsta i snart 50 år och erbjuder idag en i stort sett helt koldioxidneutral uppvärmning. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan


Lokal värme sedan 1976

I Knivsta använder vi mestadels träflis, bark och andra restprodukter från skogsindustrin för att skapa fjärrvärme. En betydande mängd kommer från lokala leverantörer.

 

Fjärrvärmenätet finns i stora delar av Knivsta och sträcker sig i norr till Ar, i väster till Västra Ängby och i söder strax ovanför Eriksberg. 

Se karta över fjärrvärmenätet i Knivsta

Prislistor 2023
Prislista - Fjärrvärme i Knivsta
Prislista - Byggvärme i Knivsta

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Knivsta
Prislista - Byggvärme i Knivsta

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

De senaste åren har det gjorts ett antal investeringar i anläggningen i Knivsta för att minska klimatpåverkan och för att säkerställa att leveransen av fjärrvärme till dig som kund fortsätter att ske utan avbrott.

Idag är vår produktion av fjärrvärme i nästintill fossilfri. Mer än 90 procent av det bränsle som används är flis, grenar och trädtoppar från skogsindustrin i regionen. Vi kommer också fortsätta att utveckla vår anläggning med målet att bli helt koldioxidneutrala och bidra till ett mer hållbart Knivsta.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 26,40 14,80 21,14 24,60 29,16
NOx 0,43 0,36 0,36 0,37 0,27
SO2 0,18 0,09 0,09 0,20 0,076

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Knivsta

55 GWh levererad värme år 2022
55 GWh levererad värme år 2022
44 km långt fjärrvärmenät
44 km långt fjärrvärmenät
94,3% förnybar energi
94,3% förnybar energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Knivsta. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.