Fjärrvärme i Haninge, Tyresö och Älta

Vår anläggning i Jordbro förser Haninge, Tyresö och Älta med klimatsmart fjärrvärme. Kontakta oss för att se hur förutsättningarna för fjärrvärme ser ut hos dig.

Till intresseanmälan

Pågående omläggningsarbete

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Stockholms energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. På grund av Trafikverkets planerade bygge av Tvärförbindelse Södertörn behöver vi flytta fjärrvärmeledningar i området för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme.

Läs mer

Helt fossilfri uppvärmning i södra Stockholm

Vår anläggning i Jordbro levererar fjärrvärme till bland annat Haninge, Tyresö och Älta. Anläggningen som är ett kraftvärmeverk kan också producera elektricitet. Här använder vi enbart biobränslen, främst träflis och träavfall från byggindustrin. Det gör produktionen helt fossilfri.

 

Vårt värmeverk i Jordbro förser flera separata fjärrvärmenät i södra Stockholm.

Se karta över fjärrvärmenätet i Haninge

Se karta över fjärrvärmenätet i Tyresö

Se karta över fjärrvärmenätet i Älta

Prislistor 2023
Prislista - Fjärrvärme i Haninge, Tyresö och Älta
Prislista - Byggvärme i Haninge, Tyresö och Älta

Prislistor 2024
Prislista - Fjärrvärme i Haninge, Tyresö och Älta
Prislista - Byggvärme i Haninge, Tyresö och Älta

För att beräkna ditt pris utifrån dina behov kan du använda vår kostnadskalkylator som du hittar här.

Anslutningskostnad
Hör av dig till oss med en intresseanmälan med ifyllt offertunderlag för att få en offert på anslutningskostnaden. 

Till intresseanmälan

För att göra fjärrvärme i Haninge, Tyresö och Älta använder vi enbart träpellets, träbriketter, bioolja och träflis från närområdet. Det är förnybara material vilket ger en helt koldioxidneutral produktion. Det gör vår fjärrvärme till ett bra val ur ett miljöperspektiv.

Vi arbetar dessutom aktivt med att minska mängden material vi behöver använda eftersom det minskar mängden transporter till och från anläggningen. Det gör vi dels genom att köpa värme från företag och industrier, dels genom ytterligare investeringar i anläggningen.

Bland annat har vi installerat en så kallad rökgaskondensor. Den utvinner värmen ur de rökgaser som uppstår vid förbränningen. Värmen tas om hand och skickas ut i fjärrvärmenätet. 

Nyckeltal för levererad fjärrvärme i kg/MWh (g/kWh)

  2019 2020 2021 2022 2023
CO2ekv enligt VMK 3,50 3,80 3,38 3,69 4,08
NOx 0,14 0,12 0,27 0,16 0,16
SO2 0,02 0,02 0,03 0,023 0,011

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Utsläppen redovisas i form av koldioxidekvivalenter och omfattar koldioxid, lustgas och metan. Värdena ovan gäller ”energiomvandlingen” (förbränning). Motsvarande värden för ”produktion och transporter” finns på Energiföretagens webbplats.

Om fjärrvärmen i Haninge, Tyresö och Älta

449 GWh levererad värme år 2022
449 GWh levererad värme år 2022
150 km långt fjärrvärmenät
150 km långt fjärrvärmenät
100% förnybar och återvunnen energi
100% förnybar och återvunnen energi

Kontakta oss

Hör av dig till din värmeexpert i Haninge, Tyresö och Älta. Du kan också ta kontakt med vår kundservice på 020-36 00 36 (vardagar 08–16.30).

Offertunderlag

Fyll i offertunderlaget om du önskar ansluta en ny eller befintlig fastighet till fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Offertunderlag

Har du fyllt i offertunderlaget?

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på den här sidan.