Vi värmer Haninge, Tyresö och Älta

I Haninge, Tyresö och Älta finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Haninges fjärrvärmeområde

Haninges fjärrvärmeområde

Tyresö fjärrvärmeområde

karta över Tyresö fjärrvämreområde

Ältas fjärrvärmeområde

Karta över Ältas fjärrvärmeområde


Dagabs överskottsenergi tas tillvara genom SamEnergi

Dagabs lager i Jordbro levererar den energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö. Samarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes affärsmodell SamEnergi. Modellen innebär ett utökat samarbete mellan Vattenfall och deras kunder, till exempel genom att vi köper tillbaka kundens överblivna värme och sedan återanvänder den i vårt fjärrvärmenät. En energismart möjlighet att få betalt för sin överskottsvärme i stället för att elda för kråkorna.

– Vi kan genom vårt projekt SamEnergi enklare och mer standardiserat ta vara på småskalig och återvunnen överskottsvärme, säger Jenny Larsson, chef för Vattenfall Värme Sverige.

Nicholas Petterson, vd Dagab tillsammans med Vattenfalls projektledare Stig Andersson och Jenny Larsson, chef Värme Sverige. Foto: Lars-Åke Linander
Nicholas Petterson, vd Dagab, tillsammans med Vattenfalls projektledare Stig Andersson och Jenny Larsson, chef Värme Sverige. Foto: Lars-Åke Linander


Samarbetet är som sagt det första inom SamEnergi men målet är givetvis inte att det ska stanna där. 

– Vi är oerhört glada att ha landat den första piloten med Dagab. På sikt är målet att ansluta betydligt fler småskaliga leverantörer i samma område och med tiden på andra platser, säger Stig Andersson, projektledare på Vattenfall.

Även Dagab tror samarbetet kan ge frukt på fler håll:

– Det känns väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som vi producerar på anläggningen återvinns, säger Nicholas Pettersson,vd Dagab Inköp & Logistik, som också ser stora möjligheter till utökat samarbete i andra regioner framöver. 

Hållbar fjärrvärme

För att göra fjärrvärme i Haninge, Tyresö och Älta använder vi enbart träpellets, träbriketter, bioolja och träflis från närområdet. Det är förnybara material vilket ger en helt koldioxidneutral produktion. Det gör vår fjärrvärme till ett bra val ur ett miljöperspektiv.

Vi arbetar dessutom aktivt med att minska mängden material vi behöver använda eftersom det minskar mängden transporter till och från anläggningen. Det gör vi dels genom att köpa värme från företag och industrier, t.ex. Dagab (se mer ovan) och dels genom ytterligare investeringar i anläggningen.

Det senaste tillskottet är en så kallad rökgaskondensor. Den utvinner värmen ur de rökgaser som uppstår vid förbränningen. Värmen tas om hand och skickas ut i fjärrvärmenätet.Bara dessa två exempel minskar antalet transporter med cirka 500 långtradare per år till anläggningen i Jordbro. Det motsvarar utsläpp på ungefär 40 ton koldioxid per år. Färre transporter leder också till mindre buller och damm i närområdet.

Rökgaskondensor Jordbro
Rökgaskondensor i Jordbro.


Vattenfall värmer ny klimatsmart stadsdel

I nuvarande Handenterminalen byggs Haningeterrassen. Området beräknas vara klart 2023 och kommer då att erbjuda ca 600 bostäder med klimatneutral uppvärmning från Vattenfall. Det planeras även för uppvärmning med spillvärme från en serverhall i närområdet.

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Befintliga kunder

Caroline Berndtson
Telefon: 073-076 84 10

Nya kunder

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Peter Norlén
Telefon: 072-725 97 68