I Svenska kraftnäts projekt Sydvästlänken 400 kV (Hallsberg – Barkeryd) har Vattenfall Services under flera år stöttat med ett flertal olika resurskategorier.

Helhetslösning för prestigeprojekt

Sydvästlänkens norra del är en 18 mil lång luftledning för 400 kV växelström. SydVästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. SydVästlänken består i sin helhet av tre nya växelströmsstationer, två nya omriktarstationer, 19 mil markkabel och 25 mil luftledning. 

Det är ett stort projekt med många aspekter att ta hänsyn till. Genom att överlåta det skogliga ansvaret till oss kan Svenska Kraftnät lägga all sin kraft på kraftnäten.

Vi har bland annat:

  • Utfört stämpling och värdering av skog
  • Arbetat med markåtkomst
  • Besiktigat tillfälliga skador
  • Hjälpt till vid inköp och försäljning av mark och fastigheter
  • Hanterat fastighetsrättslig dokumentation
  • Genomfört utbetalningar av ersättning till markägare
  • Haft markägarkontakter och varit med på samrådsmöten med myndigheter och allmänheten
  • Byggt nya vägar och besiktigat befintliga

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja