Vid nybyggnation och underhåll av kraftledningar genom skog och mark är det mycket att tänka på. Allt från planering och projektering till myndighetskontakter, artinventering och värdering. Vi på Vattenfall Services finns för dig hela vägen.

På Vattenfall Services har vi en lång erfarenhet av skogliga frågor kopplat till nybyggnation och underhåll av kraftledningar. Vi är även verksamma inom infrastrukturprojekt kopplade mot energiproduktion, belysning, fjärrvärme, vatten, avlopp och järnväg.

Du kan få hjälp med enstaka uppgifter, eller en helhetslösning där vi sköter allt från projektledning, ansvar för juridiska och ekonomiska frågor till underhåll. Vi lägger stor vikt vid lagefterlevnad och bevarande av kultur- och naturvärden. Oavsett vilket behov du har kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning.

Vi finns över hela Sverige och har ett nätverk med konsulter och entreprenörer som kompletterar vår verksamhet och bidrar till lokalkännedom.

Rätt kvalitet, säkra arbetsmetoder och hög effektivitet är nyckelord i vårt dagliga arbete.

Vi använder teknik såsom drönare och robotröjare som bidrar till att minska vår miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i fält. Vi strävar alltid efter att minimera resor, och när det är möjligt resa fossilfritt. Tillsammans med våra uppdragsgivare driver vi utveckling och banar väg för innovation som möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Våra tjänster inom skog och miljö

Vi erbjuder tjänster inom skog, mark och miljö i hela Sverige – allt från nybyggnation och underhåll av kraftledningar till infrastrukturprojekt inom belysning, fjärrvärme, vatten, avlopp och järnväg. Utifrån bred kunskap och djup erfarenhet kan vi skräddarsy lösningar som möter just dina behov.

 

Våra projekt

Vattenfall Services sköter två stora markförhandlingar i Stockholm och Tälle-Nässjö 

Vattenfall Services har fått två stora markförhandlingsuppdrag i Stockholm och Tälle-Nässjö mot Svenska Krafnät. Uppdragen inkluderar ansvar för värdering av intrång, förhandling och avtal med fastighetsägare samt företräda och agera kontaktperson för Svenska kraftnät gentemot fastighetsägarna.

Kontakta Daniel Markgren på telefon 076 784 38 82 eller e-post daniel.markgren@vattenfall.com

Kontakta Daniel

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja