Aktuellt från vår inköpsavdelning

 

 

VattenfallServices 2 mars 2023

We are happy to announce that our e-learning to HSSEQ requirements is now available in English.  

VattenfallServices 2 juni 2022

Från den 1 oktober 2021 inför Vattenfall Services en obligatorisk HSSEQ-utbildning för alla nya avtalstecknande entreprenörer och inhyrd personal

VattenfallServices 16 september 2021

Bli leverantör till oss 

Att bidra till ett fossilfritt liv inom en generation och att skapa Sveriges säkraste arbetsplats är något vi på Vattenfall Services Nordic värderar högt och strävar efter. Därför jobbar vi hårt med att leverera hållbara och effektiva energilösningar till våra kunders energi- och elanläggningar. Våra leverantörer är viktiga för att vi ska kunna fortsätta bidra till Sveriges elförsörjning.

Eftersom vi vet att vår verksamhet påverkar både människor och vår planet tar vi vårt sociala- och hållbara ansvar på stort allvar. Detta gör vi genom att säkerställa att våra leverantörer delar samma värderingar och visioner som vi gör. När vi skapar ett starkt samarbete för framtiden och arbetar tillsammans mot samma mål blir vi inte bara köpare och leverantör, utan vi blir partners för tillväxt. Precis som det ska vara!

Generella krav 

Som leverantör till Vattenfall och Vattenfall Services Nordic behöver du uppfylla följande generella krav. 

Leverantörsregistrering i Vattenfall Supplier Bank  

Vi utvärderar och håller reda på leverantörer via vårt system för leverantörsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). VSB administreras av vår tjänsteleverantör Achilles och har fått ett nytt utseende sedan december 2021. 

Leverantörsregistreringen består av Nivå 1 - Member (grundläggande kostnadsfri registrering) och Nivå 2 – Silver/Silver+ (kvalificeringssystem). Vi använder VSB för att alltid ha tillgång till aktuell information om leverantörerna och för att övervaka och kontrollera hur leverantörer uppfyller Vattenfalls krav vad gäller hållbarhet och arbetsmiljö. 

Registrering på nivå 1 – Member
För registrering på nivå 1 ska leverantören fylla i ett kort formulär med grundläggande information, exempelvis produkt- eller tjänstekategorier, försäljningsområde och kontaktuppgifter. Registrering på nivå 1 i VSB är obligatorisk för alla leverantörer som deltar i upphandlingar som rör kontrakt med ett beräknat värde ≥ 100 000 euro och alla leverantörer som tillhandahåller tjänster som är relaterade till den svenska medbestämmandelagen § 38. 

Alla övriga leverantörer kan använda registrering på nivå 1 för att bli synliga för samtliga Vattenfall-inköpare. Registreringen är kostnadsfri för leverantörer. 

OBS! För att registrera dig för nivå 1 måste du svara "Nej" på frågan: "Önskar ditt företag vara kvalificerat för affärsmöjligheter med ledande energibolag i Norden och Centraleuropa, som alla följer de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?" 

Registrering på nivå 2 – Silver/Silver+
Nivå 2 kräver att leverantören fyller i ett utökat formulär. VSB-registrering på nivå 2 är obligatorisk för alla leverantörer från högriskländer, oavsett upphandlings-/kontraktsvärde, och för alla leverantörer som deltar i EU-upphandlingar via VSB. 

OBS! För att registrera dig för nivå 2 måste du svara "Ja" på frågan: "Önskar ditt företag vara kvalificerat för affärsmöjligheter med ledande energibolag i Norden och Centraleuropa, som alla följer de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?" 

Vattenfall Supplier Bank (VSB)– ny registrering 
Video: Såhär registrerar du dig i VSB
Instruktioner för registrering i VSB

Vid eventuella frågor kan du kontakta vår tjänsteleverantör Achilles på +47 3706 3520

 

Vattenfall uppförandekod för leverantörer och partners

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners (april 2023) bygger bland annat på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer och vägleds av FN:s mål för hållbar utveckling. Våra leverantörer och partners ska följa dessa.

 

HSSEQ-utbildning 

Som leverantör till Vattenfall Services ska en grundläggande HSSEQ-utbildning genomföras. 

HSSEQ-utbildning för entreprenörer och inhyrd personal

Om du har bekymmer vid inloggning eller registrering för att kunna genomföra utbildningen vänligen kontakta någon av nedan personer.

As a contractor to Vattenfall Services, a basic HSSEQ training must be completed.

HSSEQ-training for contractors and hired staff

If you have trouble with the log in or registration to complete the training, please contact one of the people below.

Styrande dokument och support / Governing documents 

Krav på entreprenörer och inhyrd personal, VS-IN-00009-1
Requirements on contractors and hired personnel, VS-IN-01009-1

Elsäkerhetsinstruktion Vattenfall Services Nordic, VS-IN-00067, (Utg 9)  +  Bilaga 1
Electrical Safety Instruction, VS-IN-01067 + appendix 1

Mobiltelefonanvändande under arbetets genomförande, VS-IN-00123

Verksamhetspolicy, VS-PO-00001Vårt sätt att arbeta, 2020

Utbildningsmaterial
HSSEQ-forum: Entreprenörskrav, LEK och Invasiva arter

Elektronisk personalliggare
Hantering av elektronisk personalliggare inom Vattenfall Services (V1.0)
Handling of electronic personell ledgers within Vattenfall Services

Vill du skicka E-fakturor till Vattenfall Services?
Information om hur ni skickar e-faktura erhålls om ni skickar ett e-mail med endast “Electronic Invoice Request” i ämnesfältet till e-invoice@vattenfall.com

Information vid pågående storstörningar 

Personlig skyddsutrustning, VS-IN-00031 

Elsäkerhetsinstruktion, VS-IN-00067 

ENIA - personlig checklista 

ENIA - Händelserapportering 

Kundspeficika krav

När du är leverantör till Vattenfall Services finns det alltid en slutkund och det kan innebära utökade krav från slutkunden.

E.ON  Säkerhetsutbildning , Villkor och krav för leverantörer    

Ellevio Webbutbildning för entreprenörer

Svenska kraftnät  Aktörsportal - Teknik och Entreprenör , Säkerhetsmeddelande 2020-01 Beakta induktion som en allvarlig elektrisk risk

Vattenfall Eldistribution  Portal för entreprenörer

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja