Vill du leverera tjänster till oss?

Tveka inte att kontakta någon av oss.

Kategori Ansvarig inköpare Telefon

Elentreprenörer
Linjebesiktning
Skogsentreprenörer
Helikopter

Robert Ågren 073 049 01 54

Maskinentreprenörer
Fordonsrelaterat
Tekniska konsulter
Rördrivning
Vägavstängningar
Transportentreprenörer

Mattias Södersten  073 030 89 06
ProjektupphandlingarMalin Olson

070 288 73 91

Elmaterial
Arbetskläder
Rasering
Mats Lövström

070 545 79 35

 

Hyresmaskiner
Högspänningslina
Martin Hedman 

073 096 40 97

Bearbetad metall (Stål, koppar, alu) Sandra Jungell  070-243 23 85
Mekentreprenörer Camilla Blomberg 076 213 38 64
Övrigt material  Cecilia Ståhl  073 271 17 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859