Ny version av Vattenfalls uppförandekod

 

 

Uppfyller ditt företag de krav som Vattenfall ställer?

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer fastställer krav på leverantörer och bygger på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra internationella standarder, normer och riktlinjer.

Vattenfall kräver att dess leverantörer efterlever Vattenfallkoden eller en likvärdig standard, som man tillsammans med Vattenfall kommit överens om, när de gör affärer med Vattenfall.

Läs mer i Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja