Ett mikronät är ett lokalt småskaligt energisystem med smart styrning av lokal elproduktion via solceller och energilager med batterier för att kunna lagra energi. Mikronätet fungerar som ett eget lokalt energisystem, vilket passar t ex nätbolag, industrikunder och kunder inom tung transport.

Om projektet Ö-drift Arholma

I ett forsknings- och utvecklingsprojekt med Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Forskning och Utveckling har ett mikronät installerats på ön Arholma som ligger i Stockholms skärgård. Genom smart styrning av solceller och batterilager kan mikronätet trygga elförsörjningen på ön vid eventuella avbrott på fastlandet genom att gå in i ö-drift. Är ni också intresserad av att dra nytta av ett mikronät till er verksamhet? Hör av er till oss för mer info.

Läs mer om Ö-drift Arholma

Vattenfall Eldistribution är beställare av forskningsprojektet. Vattenfall Elanläggningar, en del av affärsenheten Vattenfall Network Solutions, bygger, äger och driftar energilagret. Genom tjänsten Power-as-a-Service levererar Vattenfall Elanläggningar energilager som en tjänst till Vattenfall Eldistribution.

Om projektet Sjöängen

Solceller, batterilager och laddplatser för elbilar. Innovativa lösningar gör kunskaps- och kulturcentret i Askersund till ett föregångsprojekt inom miljövänlig och hållbar elproduktion.

Vattenfall har tillsammans med Askersunds kommun och Sustainable Innovation genomfört ett fullskaligt pilotprojekt med solceller, batterilager och laddplatser för elbilar vid kommunens kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen.

Genom pilotprojektet har vi kunnat vinna erfarenheter och dragit slutsatser om lämplig teknisk uppbyggnad och driftstrategier av batterisystem. Samtidigt kombinerade vi snabbladdning av elbilar och solelproduktion för offentliga och kommersiella lokaler. Vi bäddar för framtidens hållbara energisystem genom att fortlöpande undersöka hur effektivt vi kan kapa effekttoppar med hjälp av energilager. Projektet främjar utveckling av förnyelsebar energi, något bidrar till att vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Läs mer om våra tjänster för:

Energibolag

Industrier

Kommuner

 

Kontakta gärna oss för att få mer information om Network solutions och de tjänster vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja