De senaste åren har ett stort arbete bedrivits inom Vattenfall Services för att ta fram en strategi och en ny plattform som ska likrikta arbetet med GIS. Sedan några månader tillbaka finns den nya GIS-plattformen tillgänglig för alla inom Vattenfall Services. Affärsområdet Skog och mark har ansvarat för arbetet, och utgör nu en styrande, samordnande och utbildande GIS-funktion.

I stort sett alla samhällsaktörer har ett behov av att hantera kartinformation på olika sätt. En bra GIS-plattform är grunden för att säkerställa uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad information. Därför påbörjades en ordentlig inventering för några år sedan för att se över vilka programvaror, appar, arbetssätt och rutiner som fanns avseende kart- och datahanteringen.

– Utifrån den här inventeringen har vi tagit fram en GIS-strategi som bland annat beskriver vilka behov av geografisk information som finns och hur den informationen ska levereras och lagras. I samband med detta har vi också sett över vilka GIS-verktyg vi behöver, och utvecklat en enhetlig och komplett GIS-plattform som täcker in hela verksamhetens behov, berättar Lina von Gegerfelt som är GIS-samordnare på Vattenfall Services.

Trygg hantering och lagring av data

Den nya GIS-plattformen finns innanför Vattenfalls brandväggar och har installerats i samarbete med Vattenfall IT. Den består av desktop-programvaror för tyngre analyser, webbappar och fältappar som exempelvis kan användas på en smartphone eller surfplatta ute i fält. Allt uppdateras i realtid, oavsett vilken funktion man använder.

– Plattformen är säkerhetsklassad upp till C3 och varje användare har en egen behörighet. På så sätt kan vi säkerställa en trygg lagringsmiljö och att man bara har tillgång till det man behöver eller har rätt till, förklarar Lina. 

Enklare samarbete mellan beställare, användare och underentreprenörer

En förutsättning för att kunna sprida och dela geografisk information är en gemensam central lagringsplats. Den nya GIS-plattformen möjliggör för alla berörda parter att använda samma system genom hela arbetsflödet.

Johan Persson, som är skogsinspektor på Vattenfall Services, är en av flera medarbetare som har börjat använda den nya GIS-plattformen.

– GIS är mitt viktigaste arbetsverktyg. I stort sett alla mina uppdrag handlar om att kunna samla in data och göra den tillgänglig för kunder, kollegor och entreprenörer, berättar Johan.

Tidigare har en stor del av arbetet gjorts med hjälp av papperskartor och anteckningsblock ute i fält. Informationen har därefter registrerats när teknikern kommit tillbaka till kontoret.

– Nu kan vi istället uppdatera information i realtid på en gemensam arbetsyta som alla inom projektet har tillgång till. Vi sparar tid, det minskar risken att något faller mellan stolarna och innebär helt enkelt en högre kvalitet i arbetet, menar Johan.

Utvecklade funktioner för specifika behov

I Västernorrland arbetar ett gäng belysningstekniker med utomhusrondering av 11 000 ljuspunkter, ett uppdrag som ska genomföras varannan månad. Varje rondering resulterar i ett protokoll som presenteras för kunden, som i sin tur fattar beslut om åtgärder. Sedan åker teknikerna ut igen för att utföra åtgärderna, utifrån kundens specifika prioriteringsordning.

– Hela uppdraget måste organiseras ytterst noggrant för att kunna utföras på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Tack vare den nya GIS-plattformen har vi bland annat kunna ta fram skräddarsydda symboler till kartinformationen och kunnat anpassa den data vi registrerar. Det underlättar både rapporteringen till kund och planeringen av vårt dagliga arbete, berättar Patrik Eriksson, projektledare och tekniker inom utomhusbelysning.

Tillgängligt och användarvänligt med närhet till stöd

Tanken är att den nya plattformen ska vara enkel och intuitiv att använda. Eftersom varje användares behörighet styrs på detaljnivå, behöver man inte vara orolig för att göra fel eller förstöra för någon annan. Till hjälp finns en hemsida med strategin, rutiner, manualer, tips och trix, instruktionsvideor och länkar till externa informationskanaler.

– Att komma igång med den nya GIS-plattformen har varit enkelt. Vi hade en kortare introduktion och är just nu fyra tekniker som jobbar med plattformen. Har vi frågor bollar vi dem tillsammans, eller så tar vi kontakt med Vattenfall Services GIS-team, menar Patrik.

Det dedikerade GIS-teamet består av Lina von Gegerfelt som är GIS-samordnare och en grupp GIS-ingenjörer. De finns tillgängliga för stöd och utbildning men kan även hjälpa till med mer utmanande uppdrag såsom avancerade analyser, byggandet av kartlayouter eller för att skräddarsy funktioner utifrån specifika behov.


Kontakt!
Kontakta Stefan Björnvad på telefon 073-274 18 70 eller via e-post: stefan.bjoernvad@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja