Biogas är ett av världens renaste bränsle och används bland annat till fordonsgas. Det är förnybart, närproducerat och spelar en viktig roll för att möta miljö- och klimatmål. Med allt fler biogasbilar på vägen ställs också krav på fler tankstationer. För att säkerställa att nya stationer byggs på ett säkert sätt, bidrar Vattenfall Services tekniker med sin elsäkerhetsexpertis.

Intresset för fossilfria fordon såsom el och gasdrivna bilar ökar. För tyngre transporter är flytande biogas ett utmärkt alternativ just nu. I takt med denna ökning, behöver fler tankstationer för biogas och andra förnybara drivmedel byggas runtom i Sverige.

– Det finns helt klart ett stort intresse för att köra mer miljövänligt. Vi har under de senaste åren arbetat med allt fler byggnationer av till exempel nya biogasstationer, berättar Henrik Millberg som är projektledare och elektriker på Vattenfall Services.

Kundcase biogas 720x350.jpg

Viktigt att minska risken för olyckor

I områden där det finns explosiva gasblandningar, såsom mackar och tankstationer, ställs mycket höga krav på säkerhet. Det är särskilt viktigt att statisk elektricitet eller gnistor inte uppstår, som i sin tur kan orsaka en antändning eller explosion.

– En viktig åtgärd för att förhindra detta är att göra en så kallad potentialutjämning, vilket innebär att man kopplar ihop metallföremål med ett elektriskt ledande material. Det utjämnar eventuella potentialskillnader och minskar därmed risken för antändning, förklarar Henrik.

Potentialutjämning i betongplattor

Nu senast ansvarade Vattenfall Services för potentialutjämningen vid byggandet av två nya stationer, en i Linköping och en i Norrköping. På stationerna förvaras biogasen i stora cisterner som förankras i särskilt anpassade betongplattor, där just potentialutjämningen är ett krav. För att få en bra potentialutjämning som uppfyller kraven krävs en korrekt kalkylering av material och att monteringen görs på ett tillförlitligt sätt.

– Inför gjutandet av dessa betongplattor har vi bland annat gjort beräkningar och beställt material. Vi har sedan kopplat ihop armeringsjärnen med galvaniserad tråd. Detta har anslutits till en huvudjordningsskena och jordtag som installerats runtomkring betongplattan. På så sätt är anordningen jordad och säker, berättar Henrik.

Högra krav på precision och säkerhet

Utöver potentialutjämningen har Vattenfalls elektriker även installerat belysningen på stationerna. Arbetet har utförts på uppdrag av Svensk Biogas i nära samarbete med byggentreprenören AMA.

– Byggandet av tankstationer ställer oerhört höga krav på säkerhet och precision. Vi har arbetat med Vattenfall Services i många olika projekt. Ett samarbete som alltid resulterar i ett professionellt och högkvalitativt utförande, säger Tony Ekman, arbetsledare på AMA.


Fakta biogas

  • Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin.
  • Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel.
  • Biogas kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska växthusgasutsläppen.
  • Allra störst klimatnytta gör biogasen som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna.
  • I slutet av 2019 fanns det 53 982 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 618 bussar, 1 034 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.
  • I slutet av 2019 fanns det 195 publika tankstationer för fordonsgas och cirka 60 icke publika tankstationer.

Källor: Energigas Sverige och SCB trafikanalys

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja