Avancerat kabelarbete i Lund

Vattenfall Services möjliggör utbyggnad av Södra stambanan.

En av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter är Södra stambanan. Den ingår i det europeiska nätet för höghastighetsjärnvägar för gränsöverskridande transporter. Nu byggs Södra stambanan ut från två till fyra spår mellan Malmö och Lund, där Vattenfall Services har ansvarat för ett kritiskt moment i projektet.

Läs hela artikel under tjänsteområdet Konsulter