Miljöcertifiering

Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Flera faktorer spelar in som inomhusmiljö, material och energi men även hur de boende påverkas är förhållanden man måste ta hänsyn till i certifieringsprocessen.

Miljöcertifiering - vi kan hjälpa dig

Miljöcertifiering för byggnader är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Det finns många olika certifieringar med skillnader emellan, men många bygger på poängsystem där olika val av material och energikällor ger olika poäng. Men även faktorer som inomhusklimat och luftkvalitet kan ingå. De vanligaste certifieringarna är Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Green Building.

Underlätta certifieringen med vår miljödeklarerade el

Vi hjälper dig på vägen mot certifiering genom att erbjuda el och värme som ger poäng. Vi har el från vindkraft och fjärrvärme som lever upp till kraven för energi inom LEED-certifieringen. Som enda producent i Norden har vi el och värme som är certifierad enligt EPD-systemet, Environmental Product Declaration.

EPD-systemet gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ”från vaggan till graven”. Informationen är verifierad av en oberoende granskare och gör det möjligt att på ett transparant och trovärdigt sätt kommunicera miljöprestanda och göra egna livscykelanalyser. Med EPD-märkningen får du en produktionsspecifik elleverans där du enkelt att spåra och bevisa elens ursprung. Du får med andra ord en tredjepartsgaranti på elens ursprung och dess miljöpåverkan som du enkelt kan använda i din egen kommunikation.

Norrporten fick LEED-certifiering platina och guld med EPD Vind

Fastighetsägaren Norrporten har lyckats uppnå Platinumcertifieringen med Fastigheten Rättscentrum i Örebro som omfattar 20 000 kvm. De har ytterligare två fastigheter som certifierats enligt LEED och fått Guld. En av dem är den nybyggda domstolsbyggnaden i Jönköping som omfattar drygt 7000 kvadratmeter och inrymmer kontor och 14 rättssalar. Stora ansträngningar har i båda fallen lagts på energiprestanda, material och utformning.

”Kommunikativt är det en fördel för oss som fastighetsägare att ha poäng från LEED. Det är ett bra betyg, så att även utomstående ser att vi ansträngt oss att hålla en hög standard gällande miljöfrågorna.”

Robert Carlsson, Miljöchef Norrporten

Välj EPD Vind när du ska certifiera din fastighet

1. Lätt att spåra och bevisa elens ursprung

EPD är garanterar kvalitetssäkrad information om bland annat utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald. Det är objektivt och grundat på ISO 14025. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljödeklarationen och du kan enkelt spåra och bevisa elens ursprung.

2. Exakta uppgifter – färdiga för din miljöredovisning

EPD-certifieringen ger uppgifter som är relevanta för företag som ska certifiera egna miljödeklarationer. Du får exakta data för din fastighet och en bra bild av den totala miljöprestandan. Tredjepartscertifieringen innebär även att din information är objektivt granskad.

3. Kvalitetssäkring ger värdeökning

EPD är jämförbart och det finns krav på branschgemensamma regler. Du har även en kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part. Att ha en EPD-certifiering innebär en värdeökning för din fastighet.

Miljöcertifieringskunskap på Vattenfall

Vi som arbetar med livscykelanalyser, EPD, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad vill gärna dela med oss av vår kunskap. Vi hjälper dig i alla frågor som rör energi, miljöcertifieringar och hållbart byggande. Kontakta oss på indoor@vattenfall.se för att få hjälp med just dina frågor.

Läs mer om de olika miljöcertifieringarna: