Så hanterar vi dina personuppgifter

Vattenfall AB Försäljning behandlar personuppgifter som lämnas på denna sida för att teckna den prenumeration som begärs. För att detta ska vara möjligt kommer de uppgifter som lämnas här även att behandlas av Vattenfalls personuppgiftsbiträden (företag som behandlar informationen för vår räkning). Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att kontakta vår kundservice på 020-82 00 00 och meddela det. Uppgifter som samlas in sparas så länge prenumerationen är aktiv.

För mer information om hur Vattenfall behandlar personuppgifter och hur man kan åberopa sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, se www.vattenfall.se/personuppgifter/.

Dataskyddsombud för Vattenfall AB kan nås via e-post på dpo.nordics@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 00. Frågor rörande Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.