Vattenfall Services tecknar kontrakt med Svenska kraftnät för stort stationsprojekt

På uppdrag av Svenska kraftnät, ansvarar Vattenfall Services för byggnationen av ett nytt 400 kV-ställverk -PK4- i Ligga, utanför Jokkmokks kommun. Den nya stationen spelar en central roll för att öka överföringskapaciteten och transitflöden i regionnätet.

Några mil utanför Jokkmokks kommun i Norrbottens län,  ligger stationen Ligga. Den togs först i drift 1955 och består av en vattenkraftstation och ett 400 kV-ställverk. Då det befintliga ställverket nått sin tekniska livslängd, ska en ny 400-kV stamnätsanläggning (PK4) byggas. Tillsammans med den befintliga anläggningen, ska byggnationen av PK4 öka person- och driftsäkerheten samt möjliggöra ett högre effektuttag i Vitås och hantera transitflöden i regionnätet.

Viktigt för att öka överföringskapaciteten

Vattenfall Services har nu tecknat avtal med Svenska kraftnät som ansvarig för uppförandet av den nya 400-kV stamnätstationen.

– Svenska kraftnät är en stor kund till oss och vi är väldigt glada över att ha fått ett fortsatt förtroende i ytterligare ett samarbete där vi kan bidra med vår expertis. Givetvis tycker vi också att det är roligt att kunna vara med och bidra till ökad överföringskapacitet i regionen och därmed kunna tillgodose energiomställningen i det svenska elsystemet, säger Dag Svensson, VD Vattenfall Services.

I uppdraget ingår både stations- och ledningsåtgärder och Vattenfall Services ansvarar för markentreprenad, stationsbyggnad, installation av ställverk och kontrollanläggning, provning och idrifttagning.

Den nya stamnätstationen kommer att vara belägen ca 2 mil norr om Jokkmokk, på södra sidan av Luleälven och tas i drift sommaren 2026. Den befintliga Ligga stationen kommer att kvarstår och tillhöra Vattenfalls Vattenkraftsanläggning.