Skiddar till ÅF

Vattenfall Services har av kunden ÅF fått uppdraget att bygga 4 stycken skiddar, det vill säga slädar, med rör och processutrustning för produktion av läkemedel

Prefabricering sker i Vattenfall Services verkstad i Limabacka och fortsatt installation hos ett läkemedelsföretag i södra Sverige. Uppdraget har extra höga krav på kvalité och renlighet då verksamheten är läkemedelstillverkning.

Arbetet utförs av Vattenfall Services affärsområde Kärnkraftservice Projekt under perioden augusti till december.
De två första mindre skiddarna installerades vecka 40, se bild.

Kontakt: Lennart Persson