Byte av RTU

Vattenfall Services har av Eon Elnät Sverige AB fått uppdraget att utföra uppgradering och byte av RTU:er i 66 stationer runt om i Eons distributionsområden

Uppdraget är en totalentreprenad vilket innebär att Vattenfall Services utför inventering, konstruktion, montage och driftsättning/provning. Då uppdraget är nationellt är fem teknikavdelningar inom Vattenfall Services involverade. Projektet startade i augusti 2017 och ska vara slutfört i september 2018.

RTU står för Remote Terminal Unit och dess funktion är att samla in digitala och analoga signaler och mätvärden från olika delar i stationen. En stor station kan ha uppemot 700 signaler som RTU:n ska hantera. Stora leverantörer av RTU:er i Sverige är ABB, Netcontrol och Siemens.

Kontakt: Mikael Nilsson

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja