VUC Informationsdag för tillverkare av fabriksbetong

VUC:s årliga informationsdag för våra betongtillverkare arrangerades vid Älvkarlebylaboratoriet tisdagen den 14 maj 2019. Här hittar du alla presentationer från dagen.