VUC Informationsdag för tillverkare av fabriksbetong

Den 17 maj 2016 hölls årets Informationsdag för betongtillverkare hos Vattenfall AB vid Älvkarlebylaboratoriet.

Här hittar du presentationer från alla föreläsningar.

Älvkarlebys vattenkraftverk

Presentationer 2016 

Har du frågor kontakta Susanne Eriksson
Telefon: 026 836 32
E-post: susanne.eriksson@vattenfall.com