VUC Informationsdag för tillverkare av fabriksbetong

VUC Informationsdag för Betongtillverkare 2020 är tyvärr inställd på grund av rådande omständigheter. Väl mött 2021.

Har du frågor?

Kontakta Peter Ekwall:
Telefon: 070-587 45 61
E-post: peter.ekwall@vattenfall.com