Producera företagets el med solceller

Med våra solcellspaket kan ditt företag producera sin egen el med hjälp av solens energi.

Intresseanmälan

Sänk dina elkostnader - köp solceller till ditt hus

Installera solceller och spara pengar och miljö

Köp en komplett solcellsanläggning till er fastighet - minska ditt behov av köpt el.

Fördelar med solceller

     • Minskar företagets elkostnader
     • Bidrar till en bättre miljö
     • Sälj den solel du inte använder till oss

Intresseanmälan


I Våra solcellspaket Ingår

•   Högeffektiva solcellsmoduler från Suntech
•   Växelriktare med WiFi-funktion
•   Montering och installation
•   Driftsättning och kontroll av systemet
•   25 års effektgaranti på solmodulerna
•   Alla kontakter med ditt lokala nätbolag

Växelriktaren från Fronius med WiFi-uppkoppling gör att du kan hålla koll på din elproduktion via en app i din smartphone.

Beskrivning Small Medium Large XL XXL
Antal paneler 8 12 18 26 38
Takyta (m²) 13 20 31 45 65
Installerad effekt (kWp) 2,24 3,36 5,04 7,28 10,64
Förväntad årlig elproduktion (kWh) 2 128 3 192 4 788 6 916 10 108
Paketpris inkl. moms (SEK) 59 900 kr 79 900 kr 109 900 kr 154 900 kr 214 900 kr
Växelriktare Fronius Galvo  Fronius Symo
Teknisk specifikation Suntech STP280S-20/Wew

Priset gäller för standardinstallation, men kostnad för resa och transport tillkommer. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priset.

Den installerade effekten är baserad på en förväntad årlig elproduktion på 950 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på bland annat takets riktning och lutning, eventuell skuggning och var i Sverige du bor.

Mer om våra solcellspaket för företag

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig med dina frågor om våra solcellspaket.

Telefon: 020-82 40 09
Vardagar kl 8-17

Vanliga frågor och svar

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el, som går direkt till ditt hem. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

 • Fri takyta på hus eller garage på minst 13 m²
 • Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
 • Takytan är fri från skugga
 • Takytan har en lutning på cirka 0-35 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
 • Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör.

Solcellsmodulerna har en förväntad livslängd på 25 år eller längre och kan ge dig ett elpris på under en krona per kilowattimme. Med andra ord så vet du vad en del av elanvändningen kostar för en lång tid framöver. Om du producerar mer solel än du använder så kan du sälja den till oss. Våra solcellspaket producerar normalt mellan 2 100 och 10 450 kWh/år. Avkastningen på investeringen ligger ofta runt 6%.